Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 06:47, 1.02.2023 r.

Jest stanowisko KIBR w sprawie zmienionego projektu założeń do ustawy

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów przygotowała stanowisko w sprawie nowego projektu założeń do zmian w ustawie o biegłych rewidentach. Prezentuje w nim kolejną grupę uwag do najnowszych rozwiązań. Zdaniem władz samorządu niezbędne będzie zorganizowanie kolejnej konferencji uzgodnieniowej ze wszystkimi zainteresowanymi stronami.

2 grudnia 2015

Stanowisko do opublikowanego 10 listopada br. na stronach Rządowego Centrum Legislacji nowego projektu założeń do ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz niektórych innych ustaw zostało przekazane do Ministerstwa Finansów 30 listopada 2015 roku. KIBR prezentuje w nim kolejną grupę uwag do najnowszych rozwiązań.

W aktualnej wersji dokumentu pojawia się szereg istotnych zmian, o których dyskutowano na etapie konsultacji społecznych organizowanych przez Ministerstwo Finansów. Uwagi do założeń przedstawiły praktycznie wszystkie liczące się organizacje gospodarcze. - Zaangażowanie tak szerokiego grona interesariuszy było dla naszego środowiska dobrym sygnałem, że w coraz większym stopniu zrozumiała staje się kluczowa funkcja biegłego rewidenta w gospodarce - czytamy w opinii dla Ministerstwa Finansów. Wciąż jednak są propozycje, które zdaniem środowiska nie pozostaną bez negatywnego wpływu na dostępność usług audytorskich, działalność polskich biegłych rewidentów oraz małych i średnich firm audytorskich, jeśli zostaną wprowadzone w zaproponowanym kształcie. - Propozycje te mają charakter zbędnych nadregulacji, co staraliśmy się wykazać. Ponieważ część propozycji jest nowa niezbędne jest naszym zdaniem poważne rozważenie konferencji uzgodnieniowej ze wszystkimi zainteresowanymi stronami - wyjaśnia w stanowisku prezes Krzysztof Burnos.

Przypominamy, że proces prac nad nowym kształtem ustawy o biegłych rewidentów można na bieżąco śledzić na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Stanowisko KIBR przesłane do MF
Załącznik 1: Zestawienie kar pięnieżnych
Załącznik 2: Opinia prawna w przedmiocie konstytucyjności
Załącznik 3: Opinia prawna w zakresie oceny zgodności z Konstytucją
Załącznik 4: Uwagi do projektu założeń
Załącznik 5: Dodatkowe uwagi do projektu założeń

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl