Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 06:34, 1.02.2023 r.

KIBR przesyła do Ministerstwa Finansów dodatkowe uwagi

W piśmie skierowanym do Ministerstwa Finansów Krzysztof Burnos, prezes KRBR, przekazał dodatkowe uwagi do projektu założeń zmian w ustawie o biegłych rewidentach. Mimo zakończenia wspólnymi i konstruktywnymi wnioskami konferencji uzgodnieniowej, samorząd biegłych rewidentów wciąż nie zgadza się z niektórymi propozycjami projektu. Konferencja uzgodnieniowa z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Finansów i wszystkich partnerów społecznych odbyła się 30 września 2015 r.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią pisma i załącznikami.

9 października 2015
Jednocześnie zachęcamy do śledzenia strony RCL na której jest publikowany aktualny status Projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw.

Bezpośredni link: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12275450

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl