Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 09:07, 22.07.2024 r.

KIBR działa na rzecz uregulowania zasad badania wspólnego

Samorząd działa na rzecz wprowadzenia do nowej ustawy zapisów mających na celu promowanie badania wspólnego. Pismo oraz prezentacja kluczowych argumentów KIBR zostały przekazane wszystkim posłom zasiadającym w Komisji Finansów Publicznych.

9 stycznia 2017

Izba postuluje wprowadzenie do ustawy definicji badania wspólnego oraz wydłużenie maksymalnego okresu rotacji o 5 lat w przypadku skorzystania przez przedsiębiorstwo z usługi badania wspólnego. – Nasz postulat nie dotyczy wprowadzenia obowiązkowego badania wspólnego, a jedynie wprowadzenia zachęt do stosowania tego typu badania – wyjaśnia Krzysztof Burnos, prezes KRBR i wylicza zalety takiego rozwiązania. A badanie wspólne sprzyja m.in. dekoncentracji rynku audytu, dziś zdominowanego przez kilka największych firm audytorskich. Badanie wspólne daje także dostęp badanej jednostce do wiedzy ekspertów dwóch różnych firm oraz zwiększa i wzmacnia niezależność biegłego rewidenta.

Przepisy unijne wprowadzają możliwość wydłużenia maksymalnego okresu zlecenia, przez co promują wyraźnie ten system jako sprzyjający podnoszeniu konkurencyjności rynku usług audytorskich. Wiele państw członkowskich skorzystało już z zachęt stworzonych przez przepisy unijne. Należą do nich Szwecja, Hiszpania, Dania (wydłużenie maksymalnego okresu rotacji o 4 lata), Chorwacja (wydłużenie o 10 lat), a także Belgia, Finlandia, Francja, Niemcy i Litwa (wydłużenie o 14 lat).

Prezentacja na temat badania wspólnego

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl