Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 23:04, 19.06.2021 r.

KRBR przyjęła stanowisko ws. zasad ustalania wynagrodzeń za usługi czynności rewizji finansowej

13 grudnia 2016 r. Krajowa Rada Biegłych Rewidentów przyjęła stanowisko w sprawie zasad ustalania wynagrodzeń za usługi czynności rewizji finansowej świadczonych przez podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych.
22 grudnia 2016

Stanowisko jest wyrazem dążenia przez samorząd biegłych rewidentów do zapewnienia warunków dla wysokiej jakości usług zawodowych, a przez to do wzrostu rangi zawodu biegłego rewidenta. Wytyczne dotyczące prawidłowego ustalania cen wynikają bezpośrednio z zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów oraz ustawy regulującej wykonywanie usług zawodowych przez biegłych rewidentów.

- Pomijanie czynników pracochłonności, stopnia złożoności lub wymaganych kwalifikacji jest niezgodne z zapisami ustawy regulującej badanie sprawozdań finansowych oraz zasadami etyki zawodowej i stanowi realne zagrożenie dla zapewnienia odpowiedniej jakości usług. A to z kolei poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa obrotu gospodarczego – wyjaśnia Krzysztof Burnos, prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów i dodaje, że ważne jest, by same firmy audytorskie brały te czynniki pod uwagę przy ustalaniu swoich wynagrodzeń i aby z drugiej strony rynek kierował się nimi przy wyborze audytora.

Przyjęte i udostępnione biegłym rewidentom stanowisko ma charakter dobrej praktyki i wskazuje zasady, na których oparta może być procedura kalkulacji wynagrodzeń za czynności rewizji finansowej, w tym za badanie sprawozdań finansowych. – Liczymy na to, że stanowisko będzie także sygnałem, że wynagrodzenie pomijające realną pracochłonność, stopień złożoności oraz wymagane kwalifikacje nie będzie akceptowane, ponieważ stanowi istotne zagrożenie dla odpowiedniej jakości zbadanych informacji finansowych, w tym sprawozdań finansowych – wyjaśnia Krzysztof Burnos.

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów będzie podejmowała dalsze działania w walce z nieuczciwymi praktykami stosowania cen dumpingowych, dążąc do zapewnienia stosowania obowiązujących przepisów o ustalaniu wynagrodzeń.

Zachęcamy do zapoznania się zarówno ze stanowiskiem, jak i uzasadnieniem do niego.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl