Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 20:02, 11.07.2020 r.

VIII KZBR – relacja na żywo

Zapis relacji na żywo z obrad VIII Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów.

14 lipca 2015

VIII KZBR - RELACJA NA ŻYWO

W dniach 24-26 czerwca 2015 r. w Jachrance k. Warszawy odbył się VIII Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów. Przedmiotem obrad Zjazdu, poza wyborami władz samorządu na nową kadencję (2015-2019) oraz przyjęciem programu działania KIBR na te lata, było uchwalenie zmian statutu KIBR, zmian podstawowych zasad gospodarki KIBR oraz zasad ustalania składek członkowskich biegłych rewidentów. Poniżej publikujemy zapis relacji na żywo:


2015-06-26 12:15: VIII Krajowy Zjazd Begłych Rewidentów zakończył swoje obrady.


2015-06-26 12:04: Uchwalono program działania Izby na lata 2015-2019.


2015-06-26 11:21: Delegaci zapoznają się ze efektem prac Komisji do spraw programu działania Izby i pozostałych dokumentów.


2015-06-26 11:15: Zjazd przyjął uchwałę w sprawie zmian statutu KIBR.


2015-06-26 10:30: Ciąg dalszy dyskusji na temat statutu KIBR.

Maciej Ostrowski - dyskusja na temat zmian statutu Izby (fot. D. Żurek)


2015-06-26 10:15: VIII Krajowy Zjazd uchwalił dokumenty dotyczące zasad gospodarki finansowej oraz ustalania składek członkowskich biegłych rewidentów.


2015-06-26 10:00: Kolejną część sprawozdania Komisji do spraw statutu i spraw finansowych referuje Ernest Podgórki.


2015-06-26 09:26: Maciej Ostrowski prezentuje efekty pracy Komisji do spraw statutu i spraw finansowych.


2015-06-26 08:17: Czekamy na rozpoczęcie trzeciego dnia obrad VIII Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów. 


2015-06-25 18:55: Relacja na żywo z VIII Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Wg google analytics nasza relacja w przeciągu ostatnich dwóch dni była odwiedzana prawie 12 000 razy.

Dziękujemy! :)


2015-06-25 18:47: Antoni Kwasiborski nowym przewodniczącym Krajowej Komisji Nadzoru. Jego zastępcą został Jacek Wegner.


2015-06-25 18:24: Antoni Kwasiborski przewodniczący VIII Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów zakończył drugi dzień obrad Zjazdu i ogłosił przerwę w obradach do jutra do godz. 9:00.


2015-06-25 18:21: Delegaci VIII KZBR wybrali zastępców Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego:

 • Kielan Zofia - 124 głosy
 • Sobińska Ewa - 117 głosów
 • Hałas Klaudia - 116 głosów
 • Kos-Sokołowska Zofia - 116 głosów
 • Garbalińska Alicja - 109 głosów
 • Wielgus Maria - 107 głosów
 • Owecki Stefan - 99 głosów

2015-06-25 18:17: Za chwilę poznamy siedmiu zastępców Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego.


2015-06-25 18:09: Józef Król - przewodniczącym Krajowego Sądu Dyscyplinarnego. Zastępcą została Elżbieta Szambelan-Bakuła.


2015-06-25 17:34: Trwają krótkie prezentacje kandydatów na zastępców Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego. Niedługo rozpocznie się głosowanie.


2015-06-25 16:55: Trwa zgłaszanie kandydatów na zastępców Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego.


2015-06-25 16:47: Delegaci VIII KZBR zdecydowali!

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów:

 • Kęsik Adam - 216 głosów
 • Karpiak Andrzej - 191 głosów
 • Letkiewicz Jan - 182 głosy
 • Janusz Małgorzata - 181 głosów
 • Ostrowski Maciej - 167 głosów
 • Misterska-Dragan Barbara - 165 głosów
 • Drewniak Henryk - 160 głosów
 • Gałuszka Jolanta - 149 głosów
 • Kaczorek Monika - 138 głosy
 • Podgórski Ernest - 133 głosy 
 • Dąbrowski Henryk - 127 głosów
 • Sowińska Ewa - 116 głosów
 • Sztuczyńska Hanna - 115 głosów
 • Błaszczak Marek - 106 głosów

Krajowa Komisja Nadzoru:

 • Wegner Jacek - 242 głosy
 • Kwasiborski Antoni - 201 głosów
 • Godlewska Jadwiga - 155 głosów
 • Fałowski Władysław - 147 głosów
 • Wójcicki Stefan - 145 głosów

Krajowa Komisja Rewizyjna:

 • Chmielewska Danuta - 214 głosów
 • Wojtyla Małgorzata - 211 głosów
 • Jagiełło Marian - 202 głosy
 • Pudło Elżbieta - 130 głosów
 • Gablankowska Barbara - 116 głosów

Krajowy Sąd Dyscyplinarny:

 • Król Józef - 226 głosów
 • Wójcik Danuta - 206 głosów
 • Gronek Halina - 203 głosów
 • Lachowski Waldemar - 181 głosów
 • Sakson Krystyna - 177 głosów
 • Kucharewicz Irena - 165 głosów
 • Szambelan-Bakuła Elżbieta - 160 głosów
 • Kuszneruk Józef - 149 głosów
 • Winter Małgorzata - 129 głosów
 • Pyrz Jolanta - 120 głosów

Krajowy Rzecznik Dyscyplinarny:

 • Nowaczewski Andrzej - 172 głosy

2015-06-25 16:22: Już niedługo poznamy wyniki wyborów!


2015-06-25 15:48: Z niecierpliwością oczekujemy na ogłoszenie wyników wyborów. Tymczasem delegaci wrócili do dyskusji nad projektami uchwał, a także programem działania KIBR w latach 2015-2019.


2015-06-25 15:39: Trwa ostatnie głosowanie. Delegaci wybierają Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego.


2015-06-25 15:10: Przypominamy, że delegaci obecnie wybierają pozostałych członków KRBR, KKN, KKR, KSD, a także Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego. Po zakończeniu prezentacji wszystkich kandydatów, a także wszystkich głosowań Komisja skrutacyjna przystąpi do czynności obliczania wyników wyborów, które niezwłocznie opublikujemy w niniejszej relacji.


2015-06-25 14:27: Trwają krótkie prezentacje kandydatów do organów KIBR.


2015-06-25 14:16: Prowadząca obrady Joanna Wielgórska-Leszczyńska przekazała głos Beacie Zastrzeżyńskiej przewodniczącej Komisji wyborczej. Za chwilę przeprowadzone zostaną wybory do organów KIBR.


2015-06-25 12:03: Delegaci VIII KZBR wznowili obrady.

Obrady VIII Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów (fot. D. Żurek)


2015-06-25 11:18: Przewodnicząca Komisji wyborczej przedstawiła listy kandydatów do:

 • Krajowej Rady Biegłych Rewidentów
 • Krajowej Komisji Nadzoru
 • Krajowej Komisji Rewizyjnej
 • Krajowego Sądu Dyscyplinarnego
 • a także do objęcia funkcji Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego

Prowadząca obrady zarządziła 20-minutową przerwę.


2015-06-25 10:20: Trwają obrady delegatów dotyczące:

 • programu działania KIBR w latach 2015-2019
 • uchwały zmieniającej statut KIBR
 • uchwały w sprawie podstawowych zasad gospodarki finansowej KIBR
 • uchwały w sprawie zasad ustalania składek członkowskich biegłych rewidentów

Prowadząca obrady Joanna Wielgórska-Leszczyńska udziela głosu dyskutantom wg kolejności zgłoszeń.


2015-06-25 09:58: Po Macieju Ostrowskim, sprawozdanie powołanej przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów Komisji ds. finansowych przedstawia jej przewodniczący Ernest Podgórski, skarbnik ustępującej KRBR.

Sprawozdanie komisji ds. finansowych (fot. D. Żurek)


2015-06-25 09:27: Miejsce przy mównicy zajął Maciej Ostrowski przewodniczący Komisji ds. opracowania statutu KIBR i innych dokumentów KZBR, który przedstawi sprawozdanie komisji i jednocześnie rozpocznie dyskusję nad projektem uchwały zmieniającej statut KIBR.

Maciej Ostrowski (fot. D. Żurek)


2015-06-25 09:06: Antoni Kwasiborski przewodniczący Zjazdu otworzył obrady.


2015-06-25 08:06: Rozpoczynamy relację z drugiego dnia Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów. 

Zgodnie z porządkiem obrad delegaci będą dzisiaj m.in. obradować nad projektami:

 • programu działania KIBR w latach 2015-2019
 • uchwały zmieniającej statut KIBR
 • uchwały w sprawie podstawowych zasad gospodarki finansowej KIBR
 • uchwały w sprawie zasad ustalania składek członkowskich biegłych rewidentów.
Delegaci wybiorą również:
 • pozostałych członków Krajowej Rady Biegłych Rewidentów
 • członków Krajowej Komisji Nadzoru
 • członków Krajowej Komisji Rewizyjnej
 • członków Krajowego Sądu Dyscyplinarnego
 • Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego

2015-06-24 23:56: Za nami bardzo intensywny pierwszy dzień obrad VIII Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów. 

Dziękujemy za dzisiaj i zapraszamy do śledzenia relacji na żywo z jutrzejszego, drugiego dnia KZBR.


2015-06-24 23:54:

Nowy Prezes KRBR odbierający gratulacje (fot. D. Żurek)


2015-06-24 23:48: Głosy delegatów VIII KZBR w drugiej turze rozkładały się następująco:

Krzysztof Burnos - 153 głosy

Józef Król - 135 głosy


2015-06-24 23:38: KRZYSZTOF BURNOS STANIE NA CZELE SAMORZĄDU!

Krzysztof Burnos (fot. D. Żurek)


2015-06-24 23:36: Przed nami druga tura w której zmierzy się Józef Król oraz Krzysztof Burnos.


2015-06-24 23:26: Jakość - Prestiż - Konsolidacja. To hasło wyborcze Barbary Misterskiej-Dragan, która podkreśla jak ważne dla środowiska biegłych rewidentów są te kwestie. - Chciałabym być liderem zespołu, czas na dobre zmiany - mówi.


2015-06-24 23:22: Jako ostatnia swoją kandydaturę zaprezentuje Barbara Misterska-Dragan.


2015-06-24 23:20: Józef Król na zakończenie swojego wystąpienia wspomniał o konieczności uregulowania statusu biegłych rewidentów stale niewykonujących zawodu. Jego zdaniem należy wrócić do rozmów o możliwości zwolnień z obligatoryjnego doskonalenia zawodowego,  tak by po wycofaniu się z wykonywania zawodu nie tracili oni tytułu i przynależności do samorządu. – Utworzyliśmy Fundację Seniora, która ma szansę stać się wkrótce fundacją pożytku publicznego. Będziemy mogli wówczas rozwinąć jej działalność i w jeszcze szerszy sposób pomagać tym z nas, którzy osiągnęli już wiek sędziwy i nie zawsze radzą sobie z wyzwaniami życia. Pomoc im to nasz obowiązek – zadeklarował.


2015-06-24 23:17: Zdaniem Józefa Króla samorządowy model nadzoru powinien w przyszłości być w większym stopniu oparty na prewencji i edukacji a mniej koncentrować się na karaniu i piętnowaniu nieprawidłowości. – Musimy zapobiegać nieprawidłowościom, a najlepszą ku temu drogą jest rozwój kompetencji biegłych rewidentów – wyjaśnił delegatom. Jego zdaniem należy kontynuować program szkoleń i podjąć intensywną współpracę z Krajową Komisją Nadzoru


2015-06-24 23:15: Drugi głos zabierze Józef Król.


2015-06-24 23:10: Alternatywne usługi biegłych rewidentów, rewizyjne i nierewizyjne oparte na międzynarodowych standardach, udostępnienie biegłym rewidentom procedur badania, zwiększenie prestiżu zawodu biegłego rewidenta - to m.in. jedne z wielu elementów programu Krzysztofa Burnosa.


2015-06-24 23:08: Jako pierwszy swój program zaprezentuje Krzysztof Burnos.


2015-06-24 22:55Józef Król, Barbara Misterska-Dragan i Krzysztof Burnos będą starali się uzyskać poparcie delegatów VIII Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów. Uczestnicy KZBR za chwilę usłyszą wystąpienia programowe kandydatów, po czym zdecydują, któremu z nich powierzyć kierowanie samorządem przez kolejne cztery lata.


2015-06-24 22:53Przed nami głosowanie na prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.


2015-06-24 22:52: Wszyscy członkowie ustępujących organów KIBR uzyskali absolutorium delegatów VIII KZBR.


2015-06-24 22:21: Głosowanie zostało zakończone. Wyniki poznamy niebawem.

Tymczasem głos zabrała Danuta Krzywda przewodnicząca Komisji organizacyjno-programowej VIII KZBR, prezentując sprawozdanie komisji i wprowadzając do dyskusji nad projektem programu działania KIBR w latach 2015-2019.

Danuta Krzywda (fot. D. Żurek)


2015-06-24 21:52: Trwa głosowanie delegatów dotyczące udzielenia absolutorium członkom ustępujących organów KIBR.


2015-06-24 21:45: Delegaci zatwierdzili sprawozdania z działalności wszystkich organów KIBR:

 • Krajowej Rady Biegłych Rewidentów
 • Krajowej Komisji Nadzoru
 • Krajowej Komisji Rewizyjnej
 • Krajowego Sądu Dyscyplinarnego
 • Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego

2015-06-24 20:51: Przewodniczący Zjazdu zarządził przerwę w obradach VIII KZBR.


2015-06-24 19:51: Trwa omawianie sprawozdań z działalności organów KIBR. Przewodniczący Zjazdu udziela głosu dyskutantom wg kolejności zgłoszeń.


2015-06-24 19:37: Jako ostatni sprawozdanie przedstawia Andrzej Nowaczewski Krajowy Rzecznik Dyscyplinarny. 


2015-06-24 19:25: Prowadząca obrady Teresa Cebrowska zwróciła się do Aliny Barcikowskiej przewodniczącej Krajowego Sądu Dyscyplinarnego o przedstawienie sprawozdania ostatniej kadencji.


2015-06-24 19:08: Głos zabiera Danuta Chmielewska przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej - przedstawi sprawozdanie Komisji.

Danuta Chmielewska (fot. D. Żurek)


2015-06-24 19:04: Andrzej Konopacki przedstawia sprawozdanie z działalności Krajowej Komisji Nadzoru ostatniej kadencji.


2015-06-24 19:00: Józef Król podziękował członkom Krajowej Rady oraz pozostałych organów KIBR za czteroletnią pracę. Słowa podziękowań skierował też w stronę instytucji, z którymi Izbie udało się współpracować w trakcie mijającej kadencji. – Dziękuję wszystkim, którzy w ciągu tych czterech lat wspierali mnie osobiści i pozostałych członków Rady i zachęcali do dalszego działania – powiedział na zakończenie ustępujący prezes.


2015-06-24 18:56: Dzięki środkom z grantu szwajcarskiego wdrożyliśmy w Biurze KIBR nowoczesny, spełniający wszelkie standardy bezpieczeństwa program komputerowy umożliwiający prowadzenie publicznego rejestru i listy podmiotów. Wprowadziliśmy też elektroniczny obieg dokumentów, który sprofesjonalizował pracę Biura KIBR i organów.


2015-06-24 18:54: Przyjęcie międzynarodowych standardów rewizji finansowej i międzynarodowego standardu kontroli jakości było niekwestionowanym sukcesem ustępującej Rady. Ale ten będzie można mierzyć dopiero stopniem przygotowania biegłych rewidentów do stosowania nowych standardów.

– Musimy zapewnić wszystkim biegłym rewidentom możliwość płynnego przejścia i przygotowania się do pracy z nowymi standardami – zapewnił Józef Król. Ponad trzy tysiące biegłych rewidentów przeszło bezpłatne szkolenia ze stosowania MSRF. Równolegle KIBR prowadził bezpłatny dział konsultacji. Członkowie samorządu uzyskali też na preferencyjnych warunkach dostęp do nowoczesnego oprogramowania wspierającego proces rewizji finansowej zgodnie z MSRF.


2015-06-24 18:51: VI kadencja to też wprowadzenie odznaczeń za zasługi na rzecz środowiska biegłych rewidentów i rewizji finansowej. Medalem KIBR uhonorowane zostały 62 osoby i 1 instytucja. Przyznano także 147 złotych, 186 srebrnych i 214 brązowych odznak - dodał prezes KRBR.


2015-06-24 18:44: Jako organ kierujący działalnością samorządu musimy mieć nie tylko wiedzę o tym co dzieje się w strukturach europejskich, ale również starać się oddziaływać na ostateczny kształt zmian dotykających naszą profesję – mówi Józef Król podsumowując kadencję Rady. W trakcie minionych czterech lat samorząd był aktywny w pracach Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego, regularnie współpracował z Federacją Europejskich Księgowych i IFAC, członkowie Rady zostali wiceprezesami FEE i IAAER.


2015-06-24 18:42: Józef Król podsumowuje kończącą się kadencję Krajowej Rady.


2015-06-24 17:54: Delegaci uchwalili regulamin obrad. Trwa wybór komisji zjazdowych:

 • mandatowej
 • wyborczej
 • skrutacyjnej
 • do spraw statutu i spraw finansowych
 • do spraw programu działania Izby i pozostałych dokumentów

2015-06-24 17:01: Trwa dyskusja na temat zmian w regulaminie obrad VIII KZBR.

Trwa dyskusja na temat zmian w regulaminie obrad (fot. D. Żurek)


2015-06-24 16:47: Delegaci na VIII KZBR przyjęli porządek obrad.


2015-06-24 16:32: Delegaci wybrali przewodniczącego VIII Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów. Zgodnie z rekomendacją prezesa ustępującej Rady Antoni Kwasiborski przez trzy dni Zjazdu będzie czuwał nad prawidłowym przebiegiem obrad i wyborów.

Antoni Kwasiborski przewodniczący VIII Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów (fot. D. Żurek).


2015-06-24 16:29: Po przewodniczącej KRDP przemawia Franciszek Wala, prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Franciszek Wala prezes SKwP (fot. D. Żurek).


2015-06-24 16:22: Miejsce przy mównicy zajęła prof. Jadwiga Glumińska-Pawlic, przewodniczącą Krajowej Rady Doradców Podatkowych.


2015-06-24 16:11: Głos zabiera dr Dorota Podedworna-Tarnowska, przewodnicząca Komisji Nadzoru Audytowego, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów.

dr Dorota Podedworna-Tarnowska (fot. D. Żurek).


2015-06-24 16:09: Przed nami trzy dni obrad, podsumowań oraz dyskusji o przyszłości profesji i wyzwaniach dla samorządu. A jest ich z całą pewnością wiele – powiedział Józef Król prezes KRBR, witając delegatów VIII Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów. Wdrożenie międzynarodowych standardów badania, nowa ustawa o biegłych rewidentach, wzmacnianie pozycji na arenie międzynarodowej, to zdaniem prezesa Króla najważniejsze wyzwania na nową kadencję. Wśród zaproszonych gości są m. in. dr Dorota Podedworna-Tarnowska – przewodnicząca Komisji Nadzoru Audytowego i podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, Joanna Dadacz – dyrektor Departamentu Rachunkowości i Rewizji Finansowej, Franciszek Wala – prezes SKwP oraz prof. Jadwiga Glumińska-Pawlic – przewodnicząca Krajowej Rady Doradców Podatkowych, z którą KIBR na początku czerwca nawiązał oficjalną współpracę


2015-06-24 16:03: Józef Król prezes KRBR otworzył VIII Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów.

Józef Król prezes KRBR (fot. D. Żurek).


2015-06-24 15:06: Każdy z delegatów na VIII Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów otrzymał "Materiały zjazdowe" zawierające m.in. sprawozdania organów Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, a także projekty dokumentów VIII KZBR. Państwo również mogą się z nimi zapoznać - są one dostępne w wersjach elektronicznych na naszej stronie internetowej ->>> więcej


2015-06-24 12:10: Czekamy na pierwszych delegatów. Planowany początek obrad o godz. 16:00

Sala obrad (fot. KIBR).


2015-06-23 20:00: W C.K. Warszawianka w Jachrance trwają przygotowania do jutrzejszych obrad.

 

VIII KZBR

Centrum Kongresowe Warszawianka (fot. KIBR).
 

 


Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl