Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 02:08, 10.06.2023 r.

Protokół obrad IX KZBR już dostępny

Informujemy, że na stronie internetowej Izby udostępniono projekt protokołu z przebiegu obrad IX Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów, który obradował w dniach 10-12 czerwca 2019 r.

12 lipca 2019

W ciągu 30 dni od dnia dzisiejszego (a więc do dnia 11 sierpnia br.) delegaci mają prawo wglądu do projektu i zgłaszania uwag. 

Projekt został udostępniony na stronie internetowej Izby w panelu po zalogowaniu się (zakładka "Dokumenty biegłego/IX Krajowy Zjazd..."), jak również wysłany pocztą elektroniczną do delegatów oraz w formie wydruku udostępniony w Biurze Izby. Uwagi do treści projektu protokołu prosimy o przesyłanie drogą pisemną lub elektroniczną (na adres: ewelina@pibr.org.pl).

Prezydium Zjazdu ma obowiązek rozpatrzenia uwag zgłoszonych przez delegatów i podpisu protokołu do dnia 25 sierpnia br. Po tym czasie przyjęty protokół będzie przechowywany w Biurze Izby, jak również zostanie udostępniony na stronie internetowej samorządu.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl