Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 14:36, 21.07.2024 r.

Spotkanie z Krajowym Rzecznikiem Praw Biegłych Rewidentów

Przedstawiciele Regionalnych Oddziałów PIBR rozmawiali z Krajowym Rzecznikiem Praw Biegłych Rewidentów na temat bieżącej współpracy oraz propozycji zmian do ustawy o biegłych rewidentach.

9 lipca 2024

Omówienie bieżącej współpracy Regionalnych Oddziałów PIBR z Krajowym Rzecznikiem Praw Biegłych Rewidentów (KRPBR); dyskusja nad propozycjami zmian do ustawy o biegłych rewidentach zebranymi i opracowanymi przez KRPBR oraz dyskusja nad pomysłami na współpracę regionalnych samorządów z Rzecznikiem były głównymi tematami spotkania, które odbyło się 8 lipca 2024 r. w biurze PIBR w Warszawie.

Udział w spotkaniu wzięli Renata Zielińska, Krajowy Rzecznik Praw Biegłych Rewidentów oraz Józef Kuszneruk, zastępca KRPBR, Kamil Jesionowski, Prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów oraz Joanna Chwaścikowska-Karwacka, zastępca Prezesa KRBR, a także ponad dwudziestu przedstawicieli kilkunastu Regionalnych Oddziałów PIBR.

W wystąpieniu otwierającym Renata Zielińska podkreśliła, że jej rolą nie jest występowanie w indywidualnych sprawach poszczególnych biegłych rewidentów, lecz dbanie o interes całej profesji. Zachęciła zebranych do dzielenia się przemyśleniami nt. kwestii w ich codziennej praktyce, które są dla nich wyzwaniem bądź tworzą problemy z interpretacją przepisów. Jak przypomniała, zebrane osoby mają obszerną wiedzę pochodzącą z różnych firm audytorskich, dzięki czemu dostrzegają elementy w ustawie i w praktyce funkcjonowania biegłych rewidentów, które sprawiają najwięcej problemów.

Krajowa Rzecznik zachęciła biegłych rewidentów do wzięcia udziału w spotkaniach na temat przygotowania do kontroli Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego w firmach audytorskich (11 lipca – Kraków, 12 lipca – Wrocław, 16 lipca – Gdańsk, 17 lipca – Poznań; spotkania kolejnych RO są w trakcie planowania). Zaapelowała także o udział przedstawicieli firm audytorskich, które niedawno przeszły kontrolę PANA, aby podzieli się swoją wiedzą.

W trakcie dyskusji przedstawiciele Regionalnych Oddziałów PIBR zgłosili wiele propozycji zmian w regulacjach i ustawie o biegłych rewidentach. Propozycje te będą teraz analizowane przez KRPBR, a następnie trafią do Komisji do monitorowania i opiniowania aktów prawnych.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl