Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 16:44, 24.05.2024 r.

VIII Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów

Odbył się w dniach 24-26 czerwca 2015 r. w Jachrance.

Istotne punkty porządku i przedmiot obrad Zjazdu:
 • zatwierdzenie sprawozdań z działalności z zakończonej kadencji:
  • Krajowej Rady Biegłych Rewidentów,
  • Krajowej Komisji Nadzoru,
  • Krajowej Komisji Rewizyjnej,
  • Krajowego Sądu Dyscyplinarnego,
  • Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego,
 • udzielenie absolutorium członkom ustępujących organów KIBR,
 • wybór Prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów oraz organów KIBR na nową kadencję,
 • uchwalenie programu działania KIBR na lata 2015-2019.
Efektem obrad VIII Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów było m.in. podjęcie uchwały w sprawie programu działania Krajowej Izby Biegłych Rewidentów na kadencję 2015-2019.

Najważniejsze postanowienia uchwały programowej VIII Zjazdu

Program działania KIBR określa, że misją samorządu biegłych rewidentów jest ochrona interesu publicznego poprzez wysoką jakość usług świadczonych przez biegłych rewidentów, a także ochrona interesów zawodowych jego członków oraz budowanie zaufania do zawodu biegłego rewidenta i jego profesjonalnej działalności, wzmacnianie roli samorządu zawodowego w społeczeństwie.

Misja będzie realizowana poprzez następujące zadania:

 • zapewnienie wysokiej jakości badań sprawozdań finansowych i innych usług biegłego rewidenta,
 • upowszechnienie wiedzy o kompetencji biegłych rewidentów do wykonywania szerokiego zakresu usług dla środowiska gospodarczego i społecznego,
 • umocnienie wizerunku KIBR jako organizacji profesjonalnej i opiniotwórczej w kraju i za granicą,
 • ochronę stabilnej sytuacji finansowej KIBR,
 • wzmacnianie zaufania biegłych rewidentów do samorządu,
 • ochronę interesów zawodowych.

Organy KIBR wybrane przez VIII Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów

 • Krzysztof Burnos – prezes
 • Barbara Misterska-Dragan – zastępca prezesa
 • Ewa Sowińska – zastępca prezesa
 • Małgorzata Janusz – sekretarz
 • Jolanta Gałuszka – skarbnik
 • Marek Błaszczak
 • Henryk Dąbrowski
 • Henryk Drewniak
 • Monika Kaczorek
 • Andrzej Karpiak
 • Adam Kęsik
 • Jan Letkiewicz
 • Maciej Ostrowski
 • Ernest Podgórski
 • Hanna Sztuczyńska

Krajowa Komisja Nadzoru

 • Antoni Kwasiborski – przewodniczący
 • Jacek Wegner – zastępca przewodniczącego
 • Władysław Fałowski
 • Jadwiga Godlewska
 • Stefan Wójcicki

Krajowa Komisji Rewizyjna

 • Danuta Chmielewska – przewodnicząca
 • Marian Jagiełło – zastępca przewodniczącej
 • Barbara Gablankowska
 • Elżbieta Pudło
 • Małgorzata Wojtyla

Krajowy Sąd Dyscyplinarny

 • Józef Król – przewodniczący
 • Elżbieta Szambelan-Bakuła – zastępca przewodniczącego
 • Halina Gronek
 • Irena Kucharewicz
 • Józef Kuszneruk
 • Waldemar Lachowski
 • Jolanta Pyrz
 • Krystyna Sakson
 • Małgorzata Winter
 • Danuta Wójcik

Krajowy Rzecznik Dyscyplinarny – Andrzej Nowaczewski

Zastępcy Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego

 • Alicja Garbalińska
 • Klaudia Hałas
 • Zofia Kielan
 • Zofia Kos-Sokołowska
 • Stefan Owecki
 • Ewa Sobińska
 • Maria Wielgus

Podstawy Zjazdu

Dokumenty Zjazdu

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl