Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 11:45, 14.06.2024 r.

III Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów

Odbył się w dniach 26-27 czerwca 1995 r. w Ustroniu-Zawodzie.

Istotne punkty porządku i przedmiot obrad Zjazdu:

 • sprawozdania z działalności organów KIBR:
  • Krajowej Rady Biegłych Rewidentów,
  • Krajowej Komisji Rewizyjnej,
  • Krajowego Sądu Dyscyplinarnego,
  • Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego,
 • wybór nowych organów Krajowej Izby Biegłych Rewidentów,
 • uchwalenie statutu KIBR,
 • uchwalenie zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów (zasad tych nie uchwalono),
 • uchwalenie programu działania KIBR na kolejną kadencję.

Organy KIBR wybrane przez III Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów

 • Jerzy Sablik – prezes
 • Zdzisław Fedak – zastępca prezesa
 • Piotr Rojek – sekretarz
 • Edward Kosakowski – skarbnik
 • Henryk Drewniak
 • Władysław Fałowski
 • Alicja Jaruga
 • Henryk Fabiś
 • Henryk Glaubic
 • Tadeusz Kapica
 • Florian Kośmicki
 • Stanisław Mierzejewski
 • Tadeusz Pieniążek
 • Kazimierz Sawicki
 • Jadwiga Szafraniec

Krajowy Sąd Dyscyplinarny

 • Antoni Kaliński – przewodniczący
 • Damian Kusz – wiceprzewodniczący
 • Kazimierz Adamczyk
 • Urszula Adamska
 • Maria Barbara Biardzka
 • Janusz Czerwieniec
 • Ryszard Doll
 • Zygmunt Giercuszkiewicz
 • Adam Hałdys
 • Maria Konopka
 • Piotr Nawrocki

Krajowa Komisja Rewizyjna

 • Jan Adamczyk – przewodniczący
 • Kazimierz Grygutis – wiceprzewodniczący
 • Edward Chmielnicki
 • Irena Furmanek
 • Zygmunt Sobel

Krajowy Rzecznik Dyscyplinarny - Antoni Kwasiborski

Zastępcy Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego

 • Ewa Jakubczyk-Cały
 • Barbara Misterska
 • Zbigniew Kuśnierek
 • Florian Osękowski

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl