Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 01:34, 28.09.2020 r.

III Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów

Odbył się w dniach 26-27 czerwca 1995 r. w Ustroniu-Zawodzie.

Istotne punkty porządku i przedmiot obrad Zjazdu:

  • sprawozdania z działalności organów KIBR:
    • Krajowej Rady Biegłych Rewidentów,
    • Krajowej Komisji Rewizyjnej,
    • Krajowego Sądu Dyscyplinarnego,
    • Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego,
  • wybór nowych organów Krajowej Izby Biegłych Rewidentów,
  • uchwalenie statutu KIBR,
  • uchwalenie zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów (zasad tych nie uchwalono),
  • uchwalenie programu działania KIBR na kolejną kadencję.

Organy KIBR wybrane przez III Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów

  • Jerzy Sablik – prezes
  • Zdzisław Fedak – zastępca prezesa
  • Piotr Rojek – sekretarz
  • Edward Kosakowski – skarbnik
  • Henryk Drewniak
  • Władysław Fałowski
  • Alicja Jaruga
  • Henryk Fabiś
  • Henryk Glaubic
  • Tadeusz Kapica
  • Florian Kośmicki
  • Stanisław Mierzejewski
  • Tadeusz Pieniążek
  • Kazimierz Sawicki
  • Jadwiga Szafraniec

Krajowy Sąd Dyscyplinarny

  • Antoni Kaliński – przewodniczący
  • Damian Kusz – wiceprzewodniczący
  • Kazimierz Adamczyk
  • Urszula Adamska
  • Maria Barbara Biardzka
  • Janusz Czerwieniec
  • Ryszard Doll
  • Zygmunt Giercuszkiewicz
  • Adam Hałdys
  • Maria Konopka
  • Piotr Nawrocki

Krajowa Komisja Rewizyjna

  • Jan Adamczyk – przewodniczący
  • Kazimierz Grygutis – wiceprzewodniczący
  • Edward Chmielnicki
  • Irena Furmanek
  • Zygmunt Sobel

Krajowy Rzecznik Dyscyplinarny - Antoni Kwasiborski

Zastępcy Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego

  • Ewa Jakubczyk-Cały
  • Barbara Misterska
  • Zbigniew Kuśnierek
  • Florian Osękowski

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl