Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 16:13, 30.05.2023 r.

Komisja do opiniowania aktów prawnych

Komisja powstała 2 lipca 2019 r. Realizuje funkcje opiniodawcze i doradcze na rzecz KRBR w szczególności poprzez:

  • monitorowanie, analizowanie i opiniowanie projektowanych zmian legislacyjnych w zakresie prawa gospodarczego, finansów, rachunkowości oraz rewizji finansowej i zawodu biegłego rewidenta,
  • uczestnictwo w charakterze ekspertów Polskiej Izby Biegłych Rewidentów (PIBR) na etapie tworzenia prawa w ww. zakresie,
  • przygotowywania opracowań i projektów zmian w obowiązujących przepisach prawa, dotyczących istotnych kwestii dla wykonywania zawodu biegłego rewidenta, funkcjonowania PIBR oraz środowiska gospodarczego.

Skład komisji

  • Mirosław Szmigielski – przewodniczący
  • Jarosław Dac
  • Paulina Kućmierowska
  • Paweł Koc

Z prac komisji

Zgodnie z § 23 ust. 8 pkt 11 Statutu PIBR, informacje dostępne dla członków samorządu, po zalogowaniu, obejmują w szczególności uwagi PIBR do projektów aktów normatywnych, z którymi można zapoznać się tutaj.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl