Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 17:44, 25.06.2019 r.

Komisja do opiniowania aktów prawnych


Komisja powstała 11 sierpnia 2015 r. Realizuje funkcje opiniodawcze i doradcze na rzecz KRBR w szczególności poprzez:

 • monitorowanie, analizowanie i opiniowanie projektowanych zmian legislacyjnych w zakresie prawa gospodarczego, finansów, rachunkowości oraz rewizji finansowej i zawodu biegłego rewidenta,
 • uczestnictwo w charakterze ekspertów Polskiej Izby Biegłych Rewidentów (PIBR) na etapie tworzenia prawa w ww. zakresie,
 • przygotowywania opracowań i projektów zmian w obowiązujących przepisach prawa, dotyczących istotnych kwestii dla wykonywania zawodu biegłego rewidenta, funkcjonowania PIBR oraz środowiska gospodarczego.

Skład komisji

 • Marek Błaszczak – przewodniczący
 • Joanna Chwaścikowska-Karwacka (od 13.03.2018 r.)
 • Henryk Drewniak
 • Kamil Jesionowski
 • Paweł Koc
 • Stanisław Kozielski (do 5.09.2016 r.)
 • Józef Kuszneruk
 • Jan Letkiewicz (do 25.09.2017 r.)
 • Ksenia Magierska
 • Maciej Skórzewski (od 6.09.2016 r.)
 • Małgorzata Ślebzak
 • Joanna Wielgórska-Leszczyńska
 • Jacek Zimny

Z prac komisji

Zgodnie z § 13a ust. 2 pkt 5 statutu PIBR, uwagi PIBR przekazywane organom legislacyjnym do projektów aktów normatywnych od dnia 28 września 2018 r. zostały przeniesione do domeny dostępnej dla biegłych rewidentów dostępnej po zalogowaniu się.


Z prac komisji VI kadencji (2011-2015)

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl