Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 09:43, 22.07.2024 r.

Komisja do monitorowania i opiniowania aktów prawnych

Komisja została powołana w dniu 27 czerwca 2023 r. na kadencję 2023-2027. Realizuje funkcje opiniodawcze i doradcze na rzecz KRBR w szczególności poprzez:

 • monitorowanie, analizowanie i opiniowanie projektowanych zmian legislacyjnych w zakresie prawa gospodarczego, finansów, rachunkowości oraz rewizji finansowej i zawodu biegłego rewidenta;
 • uczestnictwo w charakterze ekspertów Polskiej Izby Biegłych Rewidentów na etapie tworzenia prawa w zakresie, o którym mowa w pkt 1;
 • przygotowywania opracowań i projektów zmian w obowiązujących przepisach prawa, dotyczących istotnych kwestii dla wykonywania zawodu biegłego rewidenta, funkcjonowania Polskiej Izby Biegłych Rewidentów oraz środowiska gospodarczego.

Skład komisji

 • Mirosław Szmigielski – przewodniczący
 • Marta Baranowska
 • Kamil Jesionowski
 • Paweł Koc
 • Agnieszka Müller-Grządka
 • Jarosław Suder
 • Katarzyna Szaruga
 • Justyna Torchała
 • dr Justyna Beata Zakrzewska

Z prac komisji

Zgodnie z § 23 ust. 8 pkt 11 Statutu PIBR, informacje dostępne dla członków samorządu, po zalogowaniu, obejmują w szczególności uwagi PIBR do projektów aktów normatywnych, z którymi można zapoznać się tutaj.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl