Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 10:51, 16.07.2024 r.

Wyborcza.biz: Obowiązki raportowe, czyli na co zwrócić uwagę w obowiązujących i nadchodzących regulacjach?

Serwis wyborcza.biz przedstawia skutki wejścia w życie dyrektywy dot. sprawozdawczości niefinansowej oraz stan przygotowań firm i legislacji.

21 maja 2024

Jak odnotowuje serwis wyborcza.biz, „Koncepcja zrównoważonych, społecznie odpowiedzialnych przedsiębiorstw przeradza się w rzeczywiste i prawnie egzekwowalne obowiązki dla firm. Przy czym warto zauważyć, że łączy się z nią złożona siatka regulacji, w której przedsiębiorcy będą musieli się coraz lepiej odnajdywać”. Redakcja przypomina, że dotychczas „Raporty dotyczące kwestii zrównoważonego rozwoju miały jednak najczęściej charakter dobrowolny, bez jednoznacznie określonych standardów, a przez to brakowało im ujednolicenia i porównywalności”. Zmieni się to wraz z wejściem w życie dyrektywy w sprawie sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju (ang. Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD), porządkującej zasady raportowania przez firmy.

Serwis podkreśla, że „Temat raportowania według CSRD jest teraz niezwykle aktualny w obliczu nadchodzących dużych zmian w ustawie o rachunkowości i ustawie o biegłych rewidentach. W Sejmie toczą się obecnie zaawansowane prace legislacyjne nad dostosowaniem tych regulacji do nowych wymagań UE. W parlamencie trwa walka z czasem - projektowane zmiany 19 kwietnia zostały skierowane do opiniowania; tymczasem termin na implementację dyrektywy upływa już 6 lipca”. Według autorów „Procedowane zmiany – poza wprowadzeniem nowych obowiązków – mają także na celu wzmocnienie rozwoju sprawozdawczości niefinansowej na polskim rynku. W praktyce oznaczać to będzie poszerzenie obowiązków dla firm i zapewnienie ich spójnego standardu”. Ich zdaniem „Przez pojawiające się zmiany w prawie, ale też coraz większe społeczne i biznesowe oczekiwania, raportowaniem powinny być zainteresowane przedsiębiorstwa z każdego sektora. Widać to szczególnie po standardach ESRS obejmujących szeroki zakres zagadnień: od kwestii zmian klimatu i zanieczyszczeń, przez kadrę pracowniczą, aż po postępowanie w relacjach z dostawcami”.

W kontekście budowania wizerunku firmy w obszarze ESG autorzy przestrzegają przez skrajnością, jaką jest zjawisko „greenwashingu” i „socialwashingu” - czyli zakłamywanie rzeczywistości przez nierzetelne oznaczanie swoich usług i produktów jako "eko", "niskoemisyjne" czy społecznie odpowiedzialne.

Autorzy apelują o jak najwcześniejsze rozpoczęcie przygotowań do wdrożenia dyrektywy CSRD. Podkreślają, że „Im wcześniej rozpoczniemy ten proces, tym łatwiej będzie zarządzić dodatkowymi zadaniami dla kadry pracowników, a ewentualne błędy i problemy napotkane w trakcie przygotowań uda się łatwiej naprawić”.

Artykuł można znaleźć pod adresem https://wyborcza.biz/biznes/7,147582,30984621,obowiazki-raportowe-czyli-na-co-zwrocic-uwage-w-obowiazujacych.html?disableRedirects=true

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl