Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 09:02, 24.06.2024 r.

Stanowisko PIBR dotyczące projektu zmian w UoBR oraz w UoR

Publikujemy pismo KRBR dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości, ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw.

22 maja 2024

Polska Izba Biegłych Rewidentów wzięła udział w procesie konsultacji publicznych projektu ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości, ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw (UC14), o czym informowaliśmy w newsie pt. „Projekt ustawy wdrażającej dyrektywę CSRD opublikowany” oraz „Konsultacje projektu zmian w UoBR oraz w UoR | PIBR”.

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów, po analizie ww. projektu, zebraniu uwag od członków organów PIBR, poszczególnych Komisji KRBR oraz Regionalnych Oddziałów PIBR, opracowała stanowisko w imieniu samorządu biegłych rewidentów.

Z pismem Krajowej Rady Biegłych Rewidentów wysłanym do Ministerstwa Finansów można zapoznać się tutaj, natomiast z załącznikami do tego pisma tutaj.

Za wszystkie zgłoszone propozycje zmian i komentarze dziękujemy.

Z uwagi na cel i napięty harmonogram prac legislacyjnych związanych z transpozycją do polskiego prawa dyrektywy CSRD, w zasadzie, uwagi dotyczące zmiany ustawy o rachunkowości oraz ustawy o biegłych rewidentach zostały ograniczone do zapisów związanych z implementacją dyrektywy w odniesieniu do sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD), a także dyrektywy zmieniającej dyrektywę w odniesieniu do dostosowania kryteriów wielkości przedsiębiorstwa dla mikro-, małych, średnich i dużych jednostek lub grup.

KRBR będzie kontynuowała prace zmierzające do kompleksowej zmiany innych, ważnych dla naszego środowiska, przepisów ustawy o biegłych rewidentach związanych z wykonywaniem zawodu przez biegłych rewidentów oraz działalnością firm audytorskich.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl