Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 15:03, 24.05.2024 r.

Konsultacje projektu zmian w UoBR oraz w UoR

KRBR zaprasza do zgłaszania uwag do projektu ustawy implementującej dyrektywę w odniesieniu do sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju, a także dyrektywy zmieniającej dyrektywę w odniesieniu do dostosowania kryteriów wielkości przedsiębiorstwa dla mikro-, małych, średnich i dużych jednostek lub grup.

6 maja 2024

O opublikowaniu na stronie Rządowego Centrum Legislacji projektu ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości, ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw (UC14) informowaliśmy w newsie pt. „Projekt ustawy wdrażającej dyrektywę CSRD opublikowany”.

Przypominamy, że projekt ma na celu wdrożenie dwóch unijnych dyrektyw:

  • w odniesieniu do sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD), a także
  • zmieniającej dyrektywę w odniesieniu do dostosowania kryteriów wielkości przedsiębiorstwa dla mikro-, małych, średnich i dużych jednostek lub grup.

Projekt jest dostępny pod adresem: https://legislacja.gov.pl/projekt/12381804/katalog/13035986#13035986.

PIBR została zaproszona do wzięcia udziału w konsultacjach publicznych. Z ramienia Krajowej Rady Biegłych Rewidentów prace koordynuje Komisja do monitorowania i opiniowania aktów prawnych.

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów pragnie zachęcić wszystkich członków samorządu biegłych rewidentów do czynnego udziału w tych konsultacjach.

Zapraszamy do nadsyłania uwag, w formie tabeli dostępnej tutaj: TABELA_Uwagi do projektu ustawy o zmianie UoR i UoBR, w terminie do 10 maja 2024 r., na adres e-mail: biuro@pibr.org.pl

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl