Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 16:24, 21.07.2024 r.

Projekt ustawy wdrażającej dyrektywę CSRD opublikowany

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości, ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw (UC14).  Ma on na celu wdrożenie unijnej dyrektywy w odniesieniu do sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (dyrektywa CSRD).

19 kwietnia 2024

Projekt wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji można pobrać tutaj: https://legislacja.gov.pl/projekt/12381804/katalog/13035986#13035986

Opublikowany 19 kwietnia 2024 r. projekt zmiany UoR i UoBR związany jest z implementacją aktów prawnych Unii Europejskiej: 

  • dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2464 z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 537/2014, dyrektywy 2004/109/WE, dyrektywy 2006/43/WE oraz dyrektywy 2013/34/UE w odniesieniu do sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (Dz. Urz. UE L 322 z 16.12.2022, s. 15–80) ( „dyrektywa 2022/2464”)
  • dyrektywy delegowanej Komisji (UE) 2023/2775 z dnia 17 października 2023 r. zmieniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE w odniesieniu do dostosowania kryteriów wielkości przedsiębiorstwa dla mikro-, małych, średnich i dużych jednostek lub grup (Dz. Urz. UE L z 21.12.2023) („dyrektywa delegowana”).

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów włączy się w proces konsultacji.

Ministerstwo Finansów przewidziało 30 dni  (od otrzymania pisma) na przesłane opinii projektu.

 

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl