Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 11:17, 14.06.2024 r.

Przez wiedzę do sukcesu – obligatoryjne doskonalenie zawodowe biegłych rewidentów

Biegli rewidenci obowiązani są stale podnosić kwalifikacje zawodowe, w tym przez odbywanie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w każdym roku kalendarzowym.

11 maja 2023

Obligatoryjne doskonalenie zawodowe polega na odbyciu szkolenia w formie stacjonarnej lub e-learningu. Szkolenie ma podnieść wiedzę lub umiejętności związane z wykonywaniem zawodu biegłego rewidenta, w szczególności z zakresu rachunkowości i badania sprawozdań finansowych.

Tematyka oraz zakres merytoryczny obligatoryjnego doskonalenia zawodowego jest określany w drodze uchwały Krajowej Rady Biegłych rewidentów na każdy rok kalendarzowy.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleń obligatoryjnych: https://ce.pibr.org.pl/pl/kursy/typ/odz

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl