Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 10:52, 22.07.2024 r.

Prawo.pl: Dyrektywa w sprawie należytej staranności powoli wkracza do polskiego prawa

Serwis informacyjny prawo.pl wskazuje, że zgodnie z nowelizowanymi przepisami, firmy będą musiały podać w swoich raportach informacje o podejmowanych działaniach w zakresie łagodzenia negatywnego wpływu ich działalności np. na środowisko.

prawo.pl

6 maja 2024

Jak przypomina serwis prawny, głównym celem opiniowanego obecnie projektu nowelizacji ustawy o rachunkowości, ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw, jest wdrożenie tzw. dyrektywy CSRD (dyrektywa ws. sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju). Jak pisze prawo.pl, „ustawa przekłada na praktykę konkretne obowiązki sprawozdawcze w zakresie zrównoważonego rozwoju (wyznacza m.in. terminy składania sprawozdań dla poszczególnych podmiotów i ujednolica standardy dotyczące informacji zawieranych w raportach)”. Serwis wyjaśnia, że nawet po wypełnieniu obowiązków sprawozdawczych „firmy nie będą mogły pozwolić sobie na zbyt długi oddech, bo kolejnym, istotnym wyzwaniem będą dla nich obowiązki nakładane w ramach dyrektywy CSDDD (ang. Corporate Sustainability Due Diligence Directive, w skrócie: CSDDD; dyrektywa w sprawie należytej staranności)”.

Zdaniem cytowanej przez prawo.pl ekspertki, „polski projekt ustawy implementującej postanowienia dyrektywy CSRD wychodzi o krok do przodu i przygotowuje prawo krajowe do wdrożenia dyrektywy CSDDD”. W praktyce oznacza to, że firmy objęte regulacją będą musiały „zawrzeć w raporcie m.in. również - w uzasadnionych przypadkach - opis procesu należytej staranności wdrożonego przez jednostkę w odniesieniu do kwestii zrównoważonego rozwoju, wszelkich działań podjętych przez jednostkę w celu zapobiegania rzeczywistym lub potencjalnym negatywnym skutkom, łagodzenia ich, zaradzania im lub usunięcia ich oraz wyniku tych działań”. Firmy będą „również zobowiązane do przedstawienia najważniejszych rzeczywistych lub potencjalnych niekorzystnych skutków związanych z własnymi działaniami jednostki i jej łańcuchem wartości (w tym z jej produktami i usługami, stosunkami gospodarczymi i łańcuchem dostaw, działań podjętych w celu zidentyfikowania i monitorowania tych skutków, a także innych negatywnych skutków, które jednostka jest obowiązana zidentyfikować zgodnie z innymi przepisami prawa Unii Europejskiej dotyczącymi prowadzenia przez jednostki procesu należytej staranności)”.

Tekst dostępny jest na stronie https://www.prawo.pl/biznes/dyrektywa-w-sprawie-nalezytej-starannosci-a-polski-projekt-nowelizacji,526702.html

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl