Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 10:02, 9.08.2020 r.

ce

8 lipca 2020

Obowiązki biegłych rewidentów wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Zapraszamy do udziału w szkoleniu: Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w pracy biegłego rewidenta, w trakcie którego:

8 lipca 2020

ESEF- nowy standard raportowania obligatoryjnego emitentów

ESEF, czyli Jednolity Europejski Format Raportowania, jest już obowiązkowy i dotyczy po raz pierwszy raportów rocznych za rok obrotowy rozpoczynających się 1 stycznia 2020 roku.

8 lipca 2020

Ceny transferowe – weryfikacja obowiązków sprawozdawczych

Jakie są kluczowe ryzyka związane z regulacjami cen transferowych oraz jakie obowiązki nałożone zostały przez ustawodawcę na podmioty rozumiane jako podmioty powiązane? Zapraszamy do udziału w szkoleniu:

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl