Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 21:31, 27.09.2020 r.

ce

23 października 2020

Zorganizowana część przedsiębiorstwa – aspekty formalne i podatkowe oraz ujęcie transakcji w księgach rachunkowych

W trakcie szkolenia zapoznają się Państwo z istotą zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów prawa cywilnego, handlowego i podatkowego.

2 października 2020

Dokumentowanie wybranych procedur badania

Zapraszamy Państwa do udziału w warsztatach w trakcie, których:

18 sierpnia 2020

Bezpieczeństwo informatyczne firmy audytorskiej i elektroniczne dowody badania

Pandemia COVID-19 znacznie przyspieszyła elektronizację całego procesu badania sprawozdania finansowego. Cyfrowa postać sprawozdania finansowego skutkuje zwiększeniem znaczenia gromadzenia całości dokumentacji badania w postaci elektronicznej. Pozyskane od klienta dane muszą być odpowiednio zabezpieczone, a odpowiedzialność za zapewnienie im bezpieczeństwa spoczywa na firmie audytorskiej. Digitalizacja - oprócz niewątpliwych zalet - niesie ze sobą również szereg zagrożeń dla niezakłóconego funkcjonowania firmy audytorskiej, dlatego tak istotna jest umiejętność ich identyfikacji i przeciwdziałania.

8 lipca 2020

ESEF- nowy standard raportowania obligatoryjnego emitentów

ESEF, czyli Jednolity Europejski Format Raportowania, jest już obowiązkowy i dotyczy po raz pierwszy raportów rocznych za rok obrotowy rozpoczynających się 1 stycznia 2020 roku.

8 lipca 2020

Ceny transferowe – weryfikacja obowiązków sprawozdawczych

Jakie są kluczowe ryzyka związane z regulacjami cen transferowych oraz jakie obowiązki nałożone zostały przez ustawodawcę na podmioty rozumiane jako podmioty powiązane? Zapraszamy do udziału w szkoleniu:

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl