Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 10:44, 16.07.2024 r.

Podsumowanie stycznia 2024 – wydarzenia z udziałem przedstawicieli KRBR

W pierwszym miesiącu nowego roku większość spotkań z udziałem członków Krajowej Rady Biegłych Rewidentów dotyczyła kwestii związanych z funkcjonowaniem Regionalnych Oddziałów PIBR oraz kwestii związanych z rządowym procesem legislacji.

15 lutego 2024

Spotkanie noworoczne w Regionalnym Oddziale PIBR w Zielonej Górze

Prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów Kamil Jesionowski uczestniczył w spotkaniu noworocznym zorganizowanym 8 stycznia przez oddział zielonogórski. Udział wzięli zarówno biegli rewidenci, jak i biegli rewidenci seniorzy. Spotkanie było okazją do rozmowy o działaniach podejmowanych przez KRBR oraz o wyzwaniach stojących przed profesją, samorządem oraz regionalnymi oddziałami.

Wizyty gospodarskie w Regionalnych Oddziałach PIBR

Kamil Jesionowski, Prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów oraz jego Zastępczynie - Joanna Chwaścikowska-Karwacka i Agnieszka Kryśkiewicz-Burnos  - rozpoczęli w połowie stycznia cykl spotkań z przedstawicielami Regionalnych Rad w całej Polsce. Pierwsze spotkanie odbyło się 15 stycznia w Toruniu i Bydgoszczy, następne 16 stycznia w Zielonej Górze i Gorzowie Wielkopolskim, a 17 stycznia w Poznaniu. Podczas spotkań przedstawiciele regionów opowiadali o aktywnościach samorządu, planach kolejnych działań oraz trudnościach i barierach w realizacji zadań samorządowych. Przedstawiciele KRBR dzieli się spostrzeżeniami, odpowiadali na pytania zgromadzonych i prezentowali kierunek zintegrowania działań i współpracy na poziomie oddziałów regionalnych a także przybliżali działania podjęte w celu ujednolicenia polityki szkoleniowej PIBR.  

Spotkania przedstawicieli KRBR z Regionalnymi Radami będą kontynuowane w kolejnych miesiącach.

Spotkanie w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Przedstawiciele samorządów zawodowych oraz rządu spotkali się 17 stycznia w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, aby omówić kwestie związane z procesem prowadzenia konsultacji publicznych i opiniowania dokumentów rządowych. Polską Izbę Biegłych Rewidentów reprezentowali: Justyna Torchała, członek Komisji do monitorowania i opiniowania aktów prawnych oraz Tomasz Trzciński, główny specjalista ds. prawnych PIBR.

Jak poinformowała Kancelaria Premiera „uczestnicy spotkania zgodnie podkreślili, że konsultacje publiczne to jeden z najważniejszych procesów w zakresie stanowienia prawa i zagwarantowania jego wysokiej jakości”. Wśród najważniejszych postulatów przedstawionych na spotkaniu były m.in.: przywrócenie prekonsultacji, grup roboczych czy warsztatów na wstępnym etapie stanowienia prawa; dostosowanie terminu konsultacji do merytoryki, której dotyczy dany akt prawny oraz wykorzystanie nowych technologii w procesie konsultacji.

Samorządowe Forum Regionów

Pierwsza w tym roku edycja Samorządowego Forum Regionów PIBR odbyła się 18 stycznia i przebiegła pod hasłem „Regionalne Oddziały PIBR w roku 2024 – zadania, szanse, współpraca, wyzwania”. Samorządowe Forum Regionów to formuła pozwalająca na kontakt między członkami KRBR a władzami Regionalnych Oddziałów PIBR. Przedstawiciele KRBR (Prezes Krajowej Rady Kamil Jesionowski oraz jego Zastępczynie: Joanna Chwaścikowska-Karwacka i Agnieszka Kryśkiewicz – Burnos) przedstawili działania Krajowej Rady związane z funkcjonowaniem regionalnych oddziałów PIBR (m.in. wspólny kalendarz wydarzeń organizowanych przez regionalne oddziały; wybór wspólnego banku do prowadzenia rachunków oddziałów; nowy regulamin działania oddziałów; sprawozdania z działalności oddziałów). Poruszona została także kwestia prac prowadzonych przez Komisję ds. szkoleń i inicjatyw rozwijanych dzięki Funduszowi Szkoleniowemu („Poranki z PIBR”, nieodpłatne webinary „Biegle na ważne tematy” przygotowane przez Centrum Edukacji PIBR oraz program „Akademia Trenera”).

Spotkanie z wiceministrem finansów Jurandem Dropem

Spotkanie Wiceministra Finansów Juranda Dropa z przedstawicielami KRBR - Prezesem Krajowej Rady Biegłych Rewidentów Kamilem Jesionowskim, Zastępczyniami Prezesa: Agnieszką Kryśkiewicz-Burnos i Joanną Chwaścikowską-Karwacką oraz Prezesem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce dr. hab. Stanisławem Hońko odbyło się 19 stycznia 2024 r. Tematem rozmowy były regulacje w zakresie rachunkowości i audytu oraz nadzór publiczny nad rynkiem audytorskim.

Rozmowa dotyczyła m.in. kwestii dotychczasowych doświadczeń w zakresie funkcjonowania nadzoru nad firmami audytorskimi i biegłymi rewidentami, sprawowanego przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego, w tym także obszar współpracy PANA z samorządem zawodowym biegłych rewidentów. Poruszana była również kwestia implementacji unijnego prawa odnośnie dyrektywy o sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz przyszłość zawodu biegłego rewidenta i księgowego. Omówiono współpracę resortu finansów z samorządami w ramach projektów dotyczących ułatwienia dostępu do zawodu biegłego rewidenta oraz kierunków rozwoju zawodu księgowego.

Spotkanie Forum Odpowiedzialnego Biznesu

19 stycznia z udziałem przedstawicieli PIBR odbyło się spotkanie poświęcone tematyce audytu raportów ESG. Ze strony PIBR w spotkaniu uczestniczyli Prezes KRBR Kamil Jesionowski, Zastępczyni Prezesa KRBR Joanna Chwaścikowska-Karwacka, Członek KRBR Agnieszka Muller-Grządka oraz Ewa Sowińska i Roman Seredyński. Prezentację otwierającą na temat regulacji przedstawiła Ewa Sowińska, a następnie temat „Audyt danych ESG” przedstawili: Kamil Jesionowski i Roman Seredyński.

IX Krajowy Zjazd Aptekarzy

Podczas otwarcia IX Krajowego Zjazdu Aptekarzy (26 stycznia) list od prezesa KRBR Kamila Jesionowskiego odczytała Agnieszka Pasek-Wujek, sekretarz KRBR. Prezes KRBR podkreślił w liście, jak ważne jest działanie niezależnych samorządów zawodowych, które wspierają i reprezentują swoich członków, a także stoją na straży wykonywania zawodu zaufania publicznego. Jak zaznaczył, samorząd zawodowy stanowi głos profesji i całej branży na zewnątrz podczas debat publicznych, w tym także debat dotyczących legislacji.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl