Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 14:47, 24.05.2024 r.

Za nami 31 Asian-Pacific Conference on International Accounting Issues.

W kierunku etyki globalnej: apel i narzędzie. Głos z SGH

(An Appeal for Global Ethics Framework and a Tool-Kit for Ethics Self-Assessment)

16 października 2019

W dniu 14 października 2019 roku w Warszawie, na forum 31. Asian-Pacific Conference on International Accounting Issues (www.apconference.org), ogłoszony został apel o tworzenie ram etyki globalnej (an Appeal for the Global Ethics Framework) i narzędzie służącym samoocenie etycznej (a Tool-Kit for Ethics Self-Assessment (ESA)), odnoszących się do kwestii etyki w działalności gospodarczej.

Prezentowana tu inicjatywa jest unikatowa na skalę daleko wykraczającą poza Polskę. Zrodziła się w SGH. Jej inspiratorką i autorką koncepcji jest prof. Anna Karmańska, dyrektor Instytutu Rachunkowości w Kolegium Zarządzania i Finansów oraz spiritus movens działającego od kwietnia 2018 r. SGH Ethics Club.
Powyższy apel i narzędzie są efektem wielomiesięcznych dyskusji w szerokim gronie osób, które prof. Karmańska zgromadziła wokół inicjatywy i którym problem etyki w działalności gospodarczej leży tak głęboko w sercu, że bez oporów poświęciły swój czas i pracę pro publico bono. Wywodzą się oni z instytucji ważnych dla kształtowania etycznych postaw w biznesie, finansach, rachunkowości zarówno w Polsce, jak i na świecie: SGH Warsaw School of Economics, ACCA, CIMA, PIBR, SKwP.

An Appeal for Global Ethics Framework wyraża głębokie przekonanie wszystkich jego sygnatariuszy, iż etyka w obszarze ekonomii, związanych z nią: zarządzaniu, finansach i rachunkowości, we wszystkich wymiarach i na wszystkich płaszczyznach, wymaga dziś stałej i wspólnej troski wielu środowisk. Podnosi kwestię dyskursu na temat uniwersalnego przesłania etyki globalnej. Wyraża dezaprobatę dla działań nieetycznych, jako społecznie i indywidualnie szkodliwych, dla postaw, wynikiem których powstają szkody moralne raniące dotkliwie wiele osób i pozostawiające trwałe ślady w gospodarce i jej otoczeniu. Jednocześnie przedstawia wolę współtworzenia imperatywu etycznego, uniwersalnego dla wszystkich obszarów zawodowych związanych z ekonomią, zarządzaniem, finansami i rachunkowością oraz propagowania aktywnej postawy wszystkich środowisk, nauki i praktyki, których działania są dla tej idei ważne.

A Tool-Kit for Ethics Self-Assessment ma postać narzędzia informatycznego, które jest wyrazem stanowiska Partnerów Apelu (SGH, ACCA, CIMA, PIBR, SKwP) oraz konstruktywnego myślenia i działania osób, które solidaryzują się z treścią Apelu i złożyły pod nim podpis. Obejmuje siedem – ważnych z perspektywy etyki globalnej – klastrów wartości charakteryzujących etyczne zachowanie człowieka zaangażowanego w działalność gospodarczą (ekonomii, zarządzaniu, finansach, rachunkowości) i jednocześnie świadomego współistnienia w społeczeństwie homo socio-economicusa. Zawiera zestaw stwierdzeń pobudzających do pogłębionej autorefleksji. Dla każdej osoby wykonującej test wykorzystuje formułę pozwalającą na stworzenie obrazu graficznego (w postaci radaru) i skomentowanie ustaleń w zakresie etyki. Służy wyłącznie osobie z tego narzędzia korzystającej.

Narzędzie jest dostępne powszechnie, zarówno w polsko- i anglojęzycznej wersji, pod adresem http://esa.sgh.waw.pl. Wobec roli, jaką może odgrywać na różnych płaszczyznach referowania kwestii etycznych, zachęcamy do rozpowszechniania informacji na jego temat.

Znaczenie globalne inicjatywy podkreśla patronat Ethics & Trust in Finance 7th Global Prize. Patronat medialny nad inicjatywą objęła Rzeczpospolita.

Szczególnego wsparcia dla inicjatywy udzieliły władze SGH. Ważną rolę odegrali także dziennikarze, ludzie z biznesu, profesorowie SGH oraz słuchacze Podyplomowych Studiów Audytu Śledczego i Kontroli. Wszyscy bądź to tworzyli klimat do owocnej dyskusji, bądź też dostarczali cennych komentarzy i sugestii.

 

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl