Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 14:41, 24.05.2024 r.

Ankieta dotycząca zawodu biegłego rewidenta

MF we współpracy z PANA, PIBR oraz Komisją Egzaminacyjną opracowało ankiety związane z zawodem biegłego rewidenta.

3 października 2023

Od kilku lat zauważalne jest coraz mniejsze zainteresowanie wyborem ścieżki kariery w zawodzie biegłego rewidenta. Z uwagi na istotne znaczenie tej profesji dla bezpieczeństwa obrotu gospodarczego chcemy zatrzymać i odwrócić ten trend.

Ministerstwo Finansów pracuje nad koncepcją wspierającą dostęp do zawodu biegłego rewidenta, która będzie wyznaczać kierunek przyszłych zmian legislacyjnych i działań operacyjnych. W tym celu Ministerstwo Finansów we współpracy z Polską Agencją Nadzoru Audytowego, Polską Izbą Biegłych Rewidentów, Komisją Egzaminacyjną dla kandydatów na biegłych rewidentów opracowało szereg ankiet, w tym tę skierowaną do biegłych rewidentów.

Aby wypełnić w pełni anonimową ankietę można skorzystać z linku: https://ankieta.mf.gov.pl/index.php/881399?lang=pl.

Ankieta będzie aktywna do 31 października 2023 r.

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów przyłącza się do apelu Ministerstwa Finansów i gorąco Państwa zachęca do wypełnienia ankiety.

Państwa głos jest ważny!

Z treścią pisma MF można zapoznać się tutaj.

Więcej informacji na temat ankiety można znaleźć na stronie MF pod adresem: https://www.gov.pl/web/finanse/ankiety-zwiazane-z-zawodem-bieglego-rewidenta.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl