Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 10:31, 22.07.2024 r.

Powołanie członków Rady PANA

Minister Finansów Andrzej Domański powołał członków Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego drugiej kadencji.

24 stycznia 2024

Minister Finansów powołuje członków Rady PANA spośród kandydatów rekomendowanych przez uprawnione instytucje i organy. Do jej kompetencji należą sprawy systemowe z zakresu nadzoru publicznego nad rynkiem audytorskim.

W Radzie, oprócz Prezesa PANA i jego Zastępcy, zasiadają przedstawiciele Ministra Finansów, Komisji Nadzoru Finansowego, Ministra Sprawiedliwości, organizacji pracodawców i Giełdy Papierów Wartościowych. Swojego przedstawiciela ma również Polska Izba Biegłych Rewidentów.

Na członków Rady Agencji zostali powołani:

  • Joanna Stachura - przedstawiciel Ministra Finansów;
  • Wojciech Kutyła - przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości;
  • Marcin Mikołajczyk - przedstawiciel Komisji Nadzoru Finansowego;
  • Magdalena Wysocka - przedstawiciel Komisji Nadzoru Finansowego;
  • Joanna Wielgórska-Leszczyńska - przedstawiciel Polskiej Izby Biegłych Rewidentów;
  • Piotr Kamiński - przedstawiciel organizacji pracodawców;
  • Adam Młodkowski - przedstawiciel Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Kadencja Rady Agencji trwa 4 lata.

Komunikat resortu finansów: https://www.gov.pl/web/finanse/minister-finansow-powolal-czlonkow-rady-polskiej-agencji-nadzoru-audytowego

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl