Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 10:00, 24.06.2024 r.

MF opublikowało raport z przeglądu ustawy o rachunkowości

Ministerstwo Finansów zachęca do zapoznania się z raportem z przeglądu ustawy o rachunkowości i zgłaszania uwag. Zawarte w nim propozycje kierunków zmian będą stanowiły podstawę prac nad wdrożeniem rekomendowanych rozwiązań w ramach procesu legislacyjnego zwanego modernizacją ustawy o rachunkowości.

16 stycznia 2024

Publikacja - dostępna w dwóch wersjach językowych (pol. i ang.) – znajduje się na stronie MF w zakładce Rachunkowość/Modernizacja ustawy o rachunkowości

Raport jest elementem realizowanego przez resort finansów projektu „Reforma systemu rachunkowości ze szczególnym uwzględnieniem digitalizacji”. Ma on na celu „dostosowanie przepisów ustawy o rachunkowości do praktyki, rzeczywistości prawno-gospodarczej oraz do możliwości, jakie oferuje postęp technologiczny”.

Jak podaje MF, opublikowany raport stanowi podsumowanie prac pierwszego etapu projektu, którego celem był kompleksowy przegląd prawa i praktyki wynikających z polskiego prawa bilansowego, służący identyfikacji potencjalnych obszarów wymagających ewentualnego uregulowania, doprecyzowania, uporządkowania lub uspójnienia.

Uwagi do prezentowanego materiału można kierować na: modernizacjauor@mf.gov.pl Ministerstwo zachęca także do dzielenia się własnymi doświadczeniami ze stosowania przepisów ustawy o rachunkowości, przesyłając je na wskazany powyżej adres mailowy.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl