Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 10:56, 14.06.2024 r.

MF o terminie sporządzenia e-sprawozdań

Ministerstwo Finansów opublikowało kolejne wyjaśnienia dotyczące sporządzenia i podpisania e-sprawozdań finansowych.

28 marca 2019

Wśród nowości między innymi dwa nowe pytania nr 51a i nr 71:

  • czy data sporządzenia sprawozdania finansowego może być inna niż data podpisu kierownika jednostki?
  • czy wprowadzenie korekt biegłego rewidenta do sprawozdania powoduje konieczność sporządzenia kolejnej elektronicznej wersji tego sprawozdania i jego podpisania?

Wszystkie objaśnienia MF znajdują się tutaj.

Do pytań i odpowiedzi MF można dotrzeć także za pośrednictwem nowej sekcji na stronie internetowej PIBR e-Sprawozdawczość.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl