Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 08:04, 24.06.2024 r.

MF odpowiada na pytania PIBR związane z nowelizacją ustawy o biegłych rewidentach

KRBR udostępnia treść pisma Ministerstwa Finansów z wyjaśnieniami dotyczącymi interpretacji zapisów znowelizowanej ustawy o biegłych rewidentach.

1 lipca 2020

Pod koniec ubiegłego roku Krajowa Rada Biegłych Rewidentów zdecydowała się przedstawić swój pogląd na temat wątpliwości związanych z interpretacją wybranych zmienionych przepisów ustawy o biegłych rewidentach oraz terminów wejścia ich w życie (więcej na ten temat tutaj).

W maju poznaliśmy odpowiedź MF na nasze pierwsze pismo z pytaniem, czy można wykonać usługi atestacyjne i pokrewne zgodnie ze standardami innymi niż krajowe standardy wykonywania zawodu (z treścią pytania i odpowiedzi można zapoznać się tutaj).

Teraz dostaliśmy odpowiedź Departamentu Efektywności Wydatków Publicznych i Rachunkowości na pozostałe kwestie.

  1. Jak należy rozumieć zapisy dotyczące:
  • wejścia w życie zmienionych postanowień ustawy w odniesieniu do dokumentacji, w tym do dokumentacji z wykonania usług atestacyjnych lub pokrewnych,
  • okresu na dostosowanie firm audytorskich (organizacji wewnętrznej, systemu wewnętrznej kontroli jakości oraz dokumentacji) do wymogów znowelizowanej ustawy?

Resort podkreślił, iż wymogi ustawy w zakresie polityk i procedur dla świadczenia usług włączonych pod nadzór (usługi atestacyjne inne niż badanie i usługi pokrewne) nie niosą ze sobą znaczących zmian w stosunku do wymogów w zakresie takich usług wymaganych przez obecne przepisy Krajowych Standardów Kontroli Jakości w brzmieniu MSKJ 1.

W kwestii dokumentacji, o której mowa w art. 39 ustawy zmieniającej MF wyjaśniło, że chodzi o dokumentację w szerokim znaczeniu. Dokumentacja obejmuje dokumentację dotyczącą wewnętrznej organizacji firmy audytorskiej jaki i systemu wewnętrznej kontroli jakości oraz pozostałą dokumentację, o której mowa w ustawie o biegłych rewidentach.

MF w kontekście języka dokumentacji – języka polskiego z pewnymi wyjątkami – wyjaśnia, że zmienione przepisy mają zastosowanie do wszystkich zleceń prowadzonych, „będących w toku” przez firmę audytorską na dzień 01.01.2020 r. oraz zleceń rozpoczętych po tym dniu. Analogicznie Ministerstwo interpretuje obowiązek zamknięcia akt zleceń usług atestacyjnych innych niż badanie oraz akt zleceń usług pokrewnych nie później niż 60 dni po dniu sporządzenia sprawozdania z wykonania tych usług i 5-letniego okresu ich przechowywania. 

  1. Czy sporządzenie sprawozdania finansowego dla klienta, dla którego usługowo są prowadzone księgi rachunkowe, jest usługą pokrewną?

Zdaniem MF, usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych (które swoim zakresem obejmuje również sporządzanie sprawozdań finansowych) nie zalicza się do usług pokrewnych.

Natomiast jeżeli przedmiotem zlecenia firmy audytorskiej (biegłego rewidenta) jest usługa polegająca na wykorzystaniu przez biegłego rewidenta wiedzy eksperckiej z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości w celu udzielenia pomocy kierownikowi jednostki w sporządzeniu i prezentacji informacji finansowych zdaniem MF należy uznać, iż usługa taka spełnia definicję usługi pokrewnej – usługi kompilacji.

  1. Czy usługi due diligence są usługami pokrewnymi?

MF wskazał, że pojęcie usług due diligence nie zostało zdefiniowane w polskim porządku prawnym, a zatem zakres tych usług nie jest prawnie określony. Usługi, które nazywane są due diligence mogą obejmować swoim zakresem różne obszary m.in.: finansowe, podatkowe, prawne, rynkowe, operacyjne oraz IT. Ze względu na różnorodny zakres tego typu usług, określenie charakteru danej usługi, zdaniem MF, jest możliwe po szczegółowej analizie zakresu zlecenia, a także zakresu pracy i zaangażowania biegłego rewidenta przy jej wykonywaniu.

Z treścią naszych pytań można zapoznać się tutaj.

Pismo z odpowiedzią MF dostępne jest tutaj.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl