Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 00:45, 1.12.2023 r.

MF o świadczeniu usług zgodnie z KSWZ

Znamy już odpowiedź na pytanie, czy można wykonać usługi atestacyjne i pokrewne zgodnie ze standardami innymi niż krajowe standardy wykonywania zawodu.

28 maja 2020

Po nowelizacji ustawy o biegłych rewidentach, dokonanej ustawą z dnia 19 lipca 2019 r., pojawiły się wątpliwości dotyczące tego, czy biegły rewident/firma audytorska może wykonywać usługi atestacyjne i usługi pokrewne zgodnie ze standardami innymi niż krajowe standardy wykonywania zawodu („KSWZ”). MF podzieliło stanowisko KRBR w tym zakresie i wyjaśniło, że:

  • Wszelkie usługi atestacyjne, czy też pokrewne, których wykonanie przez biegłego rewidenta jest wymagane przepisami polskiego prawa, należy wykonywać zgodnie z KSWZ.
  • Jeśli przy wykonywaniu usługi atestacyjnej innej niż czynność rewizji finansowej, niezastrzeżonej do wykonywania przez biegłego rewidenta, lub usługi pokrewnej, biegły rewident powołuje się na zgodność z KSWZ, to świadczenie takich usług może się odbywać wyłącznie w ramach firmy audytorskiej.
  • Nie można wykonywać usług powołując się na zgodność z KSWZ w firmie niebędącej firmą audytorską lub przez osobę nieposiadającą tytułu biegłego rewidenta.
  • Wykonywanie przez firmę audytorską usług atestacyjnych lub pokrewnych zgodnie z innymi standardami niż KSWZ jest możliwe. Powinno to mieć miejsce, gdy ze względu na szczególne potrzeby klienta nie jest możliwe zastosowanie KSWZ. Należy to ustalić przystępując do realizacji każdego zlecenia.

Pytanie KRBR jest dostępne tutaj.

Z odpowiedzią MF można zapoznać się tutaj.

O tej i o innych wątpliwościach związanych z nowelizacją ustawy informowaliśmy już wcześniej (więcej w aktualności pt. „Wątpliwości związane z interpretacją ustawy o biegłych rewidentach”). Wciąż nie znamy odpowiedzi na drugą część pytań, z którymi można zapoznać się w tej aktualności.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl