Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 16:50, 2.03.2024 r.

Wątpliwości związane z interpretacją ustawy o biegłych rewidentach

KRBR zdecydowała się przedstawić swój pogląd na temat wątpliwości związanych z interpretacją wybranych zmienionych przepisów ustawy o biegłych rewidentach oraz terminów wejścia ich w życie.

20 grudnia 2019

Zbliża się koniec roku. Z dniem 1 stycznia 2020 r. wejdzie w życie większość zmienionych przepisów ustawy o biegłych rewidentach. Przypominamy, że ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym została zmieniona ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1571).
W związku ze zmianą zapisów ustawy pojawiły się następujące wątpliwości:

  1. Czy biegły rewident/firma audytorska może świadczyć usługi atestacyjne lub usługi pokrewne zgodnie z innymi standardami niż krajowe standardy wykonywania zawodu?
  2. Czy usługi due diligence są usługami pokrewnymi i czy powinny być świadczone zgodnie ze standardami usług pokrewnych?
  3. Czy sporządzenie dla klienta, dla którego usługowo są prowadzone księgi rachunkowe, sprawozdania finansowego jest usługą pokrewną wymagającą zastosowania standardu KSUP 4410 (Z)?
  4. Jak należy rozumieć zapisy dotyczące:
    • wejścia w życie zmienionych postanowień ustawy w odniesieniu do dokumentacji, w tym do dokumentacji z wykonania usług atestacyjnych lub pokrewnych,
    • okresu na dostosowanie firm audytorskich (organizacji wewnętrznej, systemu wewnętrznej kontroli jakości oraz dokumentacji) do wymogów znowelizowanej ustawy?

W celu rozwiania wątpliwości zwróciliśmy się z prośbą do Departamentu Rachunkowości i Rewizji Finansowej w Ministerstwie Finansów. Szersze omówienie ww. zagadnień wraz z przedstawieniem poglądu KRBR znajduje się w dwóch przekazanych do Resortu dokumentach. Oczekując na odpowiedź Ministerstwa KRBR zdecydowała się na ich udostępnienie (kopii pisma oraz załącznika do e-maila wysłanych do MF).

Zaznaczamy, że zaprezentowane w dokumentach stanowisko jest wyłącznie poglądem KRBR. MF przedstawi własną ocenę zagadnień. Nie można też wykluczyć, że Polska Agencja Nadzoru Audytowego, która z dniem 01.01.2020 r. przejmie bezpośredni nadzór nad działalnością wszystkich firm audytorskich oraz wykonywaniem zawodu biegłego rewidenta w zakresie usług atestacyjnych oraz usług pokrewnych świadczonych zgodnie z krajowymi standardami wykonywania zawodu dokona własnej oceny.

Treść pierwszego pisma przekazanego do MF (07.10.2019 r.) dostępna jest tutaj.
Z treścią drugiego dokumentu wysłanego do MF (18.11.2019 r.) można zapoznać się tutaj.

Ujednolicony tekst ustawy o biegłych rewidentach oraz tekst ustawy zmieniającej jest dostępny w sekcji „Prawo i standardy/regulacje krajowe/ustawy”.

Przypominany także o udostępnieniu dwóch przewodników PIBR po najważniejszych zmianach w ustawie (więcej na ten temat tutaj)

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl