Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 09:16, 24.06.2024 r.

Konsultacje ws. elektronicznych sprawozdań finansowych

MF rozpoczyna konsultacje struktur logicznych e-sprawozdań finansowych.

17 lipca 2018

Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa rozpoczęły I etap konsultacji w sprawie udostępnienia jednolitych struktur logicznych, które będą podstawą do  sprawozdań finansowych. W ramach konsultacji MF i KAS chcą uzyskać uzasadnione opinie dotyczące kompletności merytorycznej oraz spójności logicznej przedstawionego rozwiązania. Jak podkreśla resort, wszelkie uzasadnione uwagi będą pomocne.

Konsultacje podzielone będą na dwa etapy. W pierwszym (lipiec 2018 roku) przedstawione będą struktury logiczne sprawozdań finansowych, określone w załącznikach do ustawy o rachunkowości. W drugim (sierpień 2018 roku) zaprezentowane zostaną pozostałe struktury logiczne sprawozdań finansowych, w tym wynikające z rozporządzeń wykonawczych do ustawy o rachunkowości.

Wszyscy zainteresowani mogą swoje propozycje wraz z uzasadnieniem przesyłać do 23 lipca 2018 r. na adres konsultacje.sf@mf.gov.pl.

Projekty struktur logicznych można ściągnąć poprzez serwis ministerstwa.

Znajduje się tam także pełna treść zawiadomienia o rozpoczęciu konsultacji.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl