Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 16:14, 24.05.2024 r.

Rok 2022 Rokiem Biegłego Rewidenta i 30-lecia samorządu

Rok 2022 jest szczególny dla samorządu biegłych rewidentów. W tym roku przypada 30-lecie jego utworzenia. W związku z tym Krajowa Rada Biegłych Rewidentów ustanowiła rok 2022 Rokiem Biegłego Rewidenta.

16 marca 2022

Zawód biegłego rewidenta ma w Polsce długą tradycję, o której warto pamiętać i którą warto celebrować. W 1924 r., a więc niemal 100 lat temu, Ministerstwo Skarbu przedstawiło projekt, który zakładał utworzenie instytucji „biegłych buchalterów”. Ich zadanie miało polegać na wykrywaniu przestępstw podatkowych. Samo określenie „biegły rewident” pojawiło się natomiast w rozporządzeniu Prezydenta RP z 22 marca 1928 roku. Zgodnie z tym aktem prawnym to właśnie biegli rewidenci mieli badać sprawozdania założycieli spółek akcyjnych, a także coroczne bilanse, rachunki zysków i strat oraz sprawozdania zarządów spółek akcyjnych.

Nowsza historia biegłych rewidentów oraz samorządu zawodowego liczy 30 lat i jest niemal równolatką historii przemian gospodarczych po 1989 r. W czerwcu 1992 r. odbył się pierwszy krajowy zjazd biegłych rewidentów, którego efektem było stworzenie Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, pełniącej rolę samorządu biegłych rewidentów. Dwa lata później, w 1994 r., proces formowania się samorządu został już w pełni uregulowany w ustawie o biegłych rewidentach i ich samorządzie.

W tym roku obchodzimy zatem 30. rocznicę ukształtowania się współczesnego samorządu oraz zawodu biegłego rewidenta w jego obecnym rozumieniu. Krajowa Rada Biegłych Rewidentów postanowiła uczcić tę rocznicę, dlatego zgodnie z jej uchwałą nr 2012/32a/2021 rok 2022 został ustanowiony Rokiem Biegłego Rewidenta.

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów ustanawiając Rok Biegłego Rewidenta pragnie podkreślić zasługi samorządu zawodowego dla ochrony interesu publicznego oraz przypomnieć rozwój jakości usług świadczonych przez członków samorządu zawodowego biegłych rewidentów, jaki nastąpił w ciągu ostatnich 30 lat. Obchody Roku Biegłego Rewidenta będą również sposobem docenienia biegłych rewidentów i ich osiągnięć, a w szczególności ich ciągłego dbania o zapewnienie wiarygodności informacji finansowej oraz bezpieczeństwa obrotu gospodarczego.

„30 lat funkcjonowania naszego zawodu pozwala na refleksję i podkreślenie, jak ważną rolę odgrywali w tym czasie biegli rewidenci. Trudno wyobrazić sobie przemiany gospodarcze, jakich byliśmy świadkami, bez pozytywnego wkładu i ciężkiej pracy tysięcy biegłych rewidentów. Rok Biegłego Rewidenta będzie nie tylko okazją do podsumowań, ale i próbą spojrzenia na przyszłość naszego zawodu i wyzwań, jakie na nas czekają" – powiedziała Barbara Misterska-Dragan, prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.

Polska Izba Biegłych Rewidentów wraz z Regionalnymi Oddziałami PIBR przygotowują szereg inicjatyw w ramach Roku Biegłego Rewidenta. Ich celem jest promowanie zawodu biegłego rewidenta, integracja środowiska i uhonorowanie zasłużonych dla rozwoju samorządu.

O działaniach związanych z Rokiem Biegłego Rewidenta będziemy na bieżąco informować poprzez komunikaty na stronie internetowej PIBR oraz w mediach społecznościowych.

Wszystkich biegłych rewidentów oraz pracowników firm audytorskich zachęcamy do pobrania jubileuszowego logotypu PIBR i zastosowania go np. w podpisach wiadomości e-mail czy w mediach społecznościowych. Zachęcamy także do stosowania w mediach społecznościowych hashtaga #RokBiegłegoRewidenta. W ten sposób o jubileuszu samorządu biegłych rewidentów dowie się jak najwięcej osób – również spoza środowiska biegłych rewidentów.

Logotyp można pobrać tutaj.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl