Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 15:06, 21.07.2024 r.

Spotkanie z ekspertami środowiskowymi

Atestacja sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju przez biegłych rewidentów może wymagać korzystania z usług ekspertów, zwłaszcza w dziedzinie klimatu i środowiska. Prezes i Członkowie KRBR spotkali się z przedstawicielami kluczowych instytucji regulacyjnych i organizacji, aby zainicjować dyskusję o usystematyzowaniu zasad możliwego świadczenia usług przez takich ekspertów.

19 czerwca 2024

Temat spotkania, które odbyło się w poniedziałek 17 czerwca, związany jest z implementacją do polskiego prawa przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2464 z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 537/2014, dyrektywy 2004/109/WE, dyrektywy 2006/43/WE oraz dyrektywy 2013/34/UE w odniesieniu do sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju. Projekt ustawy implementującej (ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości, ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw) zakłada, że atestacja sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju będzie w Polsce zastrzeżona dla biegłych rewidentów działających w imieniu firm audytorskich. To może jednak wymagać skorzystania z wiedzy ekspertów specjalizujących się w szczegółowych dziedzinach związanych z klimatem czy wpływem na środowisko. W ramach inicjatyw Krajowej Rady Biegłych Rewidentów skupionych na przygotowywaniu biegłych rewidentów do świadczenia tej nowej usługi, prezes Kamil Jesionowski i członkowie KRBR spotkali się z przedstawicielami kluczowych instytucji i organizacji, aby rozpocząć dyskusję o usystematyzowaniu zasad świadczenia usług przez ekspertów.

Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele i przedstawicielki:

  • Departamentu Efektywności Wydatków Publicznych i Rachunkowości Ministerstwa Finansów,
  • Departamentu Instrumentów Środowiskowych Ministerstwa Klimatu i Środowiska,
  • Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego,
  • Polskiego Centrum Akredytacji,
  • Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska,
  • Stowarzyszenia Polskie Forum Zarządzania Środowiskowego.

Spotkanie miało charakter inicjujący dalsze prace operacyjne.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl