Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 16:45, 21.07.2024 r.

Projekt wytycznych KEONA do atestacji ESG

Informujemy o opublikowaniu przez Komitet Europejskich Organów Nadzoru Audytowego niewiążących wytycznych dotyczących atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju z ograniczoną pewnością oraz zapraszamy do udziału w konsultacjach.

2 lipca 2024

Projekt wytycznych

Dyrektywa w sprawie sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju („CSRD”) wymaga przyjęcia przez Komisję Europejską standardów atestacji z ograniczoną pewnością najpóźniej do 1 października 2026 r. Do czasu ich przyjęcia będzie istniał okres przejściowy, w którym nie zostaną przyjęte żadne standardy atestacji na poziomie UE. CSRD wspomina, że w celu ułatwienia harmonizacji atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju w państwach członkowskich w okresie przejściowym, Komitet Europejskich Organów Nadzoru Audytowego (KEONA/Committee of European Audit Oversight Bodies, CEAOB), powinien być zachęcony do przyjęcia niewiążących wytycznych określających procedury, które należy wykonać przy wyrażaniu opinii atestacyjnej.

W odpowiedzi na prośbę Komisji Europejskiej (pismo KE, robocze tłumaczenie tego pisma) KEONA przygotował projekt niewiążących wytycznych dotyczących atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju z ograniczoną pewnością (projekt wytycznych przetłumaczony na j polski – pobierz tutaj).

Konsultacje

KEONA prowadzi konsultacje społeczne i prosi o rozważenie:

  • Czy jakaś treść projektu wytycznych jest nieprzydatna lub nieistotna z punktu widzenia interesu publicznego?
  • Czy istnieją jakieś obszary lub tematy nieujęte w projekcie wytycznych, które należałoby uwzględnić w wytycznych lub opracować w przyszłym europejskim standardzie dotyczącym ograniczonej pewności?
  • Czy są jakieś inne sugestie, którymi chciałbyś podzielić się z KEONA przed przyjęciem ostatecznych wytycznych KEONA?

Konsultacje trwają do 22 lipca 2024 r. 

Zapraszamy wszystkich interesariuszy, w tym biegłych rewidentów i firmy audytorskie, do przekazania swoich opinii do KEONA, korzystając z linku pod adresem: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/CEAOBGuidelinesLimitedAssuranceSustainabilityReporting.

Zgodnie z CSRD państwa członkowskie mogą przyjmować krajowe standardy lub wiążące dokumenty tak długo, jak Komisja Europejska nie przyjmie standardów na poziomie UE. Krajowa Rada Biegłych Rewidentów pracuje nad przygotowaniem krajowego standardu atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju, w którym zostaną uwzględnione wytyczne KEONA. W związku z tym KRBR planuje włączyć się w konsultacje tych wytycznych i zachęca Państwa do podzielenia się spostrzeżeniami nie tylko bezpośrednio z KEONA ale także i z nami. Prosimy o nadsyłanie Państwa komentarzy do 12 lipca 2024 r. na adres: konsultacje.projektow.standardow@pibr.org.pl.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl