Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 10:38, 14.06.2024 r.

Parkiet.com: Budowanie bazy

O wyzwaniach w raportach za 2023 r., czekających na spółki objęte wymogami dyrektywy NFRD, pisze dr Mirosław Kachniewski, prezes Zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych.

Parkiet

5 marca 2024

Jak zauważa autor felietonu opublikowanego na łamach serwisu Parkiet.com, na spółki objęte dodatkowymi wymogami określonymi w dyrektywie NFRD czyhają „dodatkowe wyzwania wynikające ze szczególnego charakteru danych publikowanych w raportach” za rok 2023. Dr Mirosław Kachniewski ma przez to „na myśli nie tyle rozszerzenie zakresu raportowania, ile zmianę jakościową w kontekście rzetelności publikowanych informacji. Rozszerzenie polegać będzie „tylko” na konieczności odniesienia się do kolejnych czterech celów określonych w Taksonomii Sustainable Finance (zasoby wodne, gospodarka obiegu zamkniętego, zanieczyszczenia, bioróżnorodność), przy czym dotyczy to kwalifikowalności, tj. określenia, jaki zakres działań spółki mierzonych udziałem w przychodach, CapEx i OpEx, jest tymi celami objęty, bez konieczności wyliczania tych danych względem zgodności z Technicznymi Kryteriami Kwalifikacji (czyli proces ten podzielony jest na dwa etapy, podobnie jak było to w przypadku pierwszych celów taksonomicznych)”.

Autor zwraca także uwagę na zmianę jakościową związaną z wdrożeniem dyrektywy CSRD i wynikającym z tego wymogiem badania przez biegłego rewidenta sprawozdań zrównoważonego rozwoju za 2024 r. Zaznacza, że za sprawą danych porównawczych badanie sprawozdania za rok bieżący wpływa na raportowanie za rok poprzedni.

Zdaniem Mirosława Kachniewskiego „jakość, rzetelność i kompletność danych publikowanych w raportach za rok 2023 powinny podlegać szczególnie skrupulatnej ocenie spółek. Porównanie ich za rok z pierwszą edycją raportów poddawanych audytowi będzie bowiem pierwszym poważnym „sprawdzam” w procesie raportowania czynników zrównoważonego rozwoju. Spółki, które dobrze przejdą ten test, zyskają zaufanie swoich interesariuszy. A tam, gdzie dane się „rozjadą”, może dojść do daleko idących konsekwencji, z usunięciem z łańcucha wartości włącznie.

Felieton znaleźć można pod adresem https://www.parkiet.com/felietony/art39916811-budowanie-bazy

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl