Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 10:27, 22.07.2024 r.

Parkiet: Niezbędna dokumentacja

W ramach cyklu „Akademia Parkietu” opublikowany został artykuł dotyczący kwestii potwierdzania z audytorem prawidłowości badania podwójnej istotności.

Parkiet

21 marca 2024

Jak na wstępie zauważa autor, Paweł Zaczyński, associate partner, biegły rewident, Grant Thornton, „Spółki, przeprowadzając proces badania podwójnej istotności, muszą pamiętać, że taką analizę będzie później weryfikował audytor. Aby taka weryfikacja poszła sprawnie, warto już wcześniej przygotować dokumentację, o którą będzie prosił biegły rewident”. Zdaniem autora, „Niezależnie czy proces wykonywaliśmy samodzielnie czy wraz z doradcą podstawowym dokumentem, o jaki będzie pytał audytor, będzie raport albo notatka lub inny dokument podsumowujący proces badania podwójnej istotności”. Dokument ten „powinien zawierać informacje o naszej metodologii badania, łańcuchu wartości, zidentyfikowanych interesariuszach, podsumować zagadnienia, które są ważne dla naszej organizacji, a które nie są istotne, jak również analizę ryzyka, szans i wpływów”.

Dokument podsumowujący proces badania istotności nie będzie jednak dla audytora wystarczający. Autor wymienia inne materiały, o które należy zadbać już na etapie prowadzenia badania. Co ważne, „Dla audytora główne ryzyka związane z badaniem procesu podwójnej istotności są związane z tym, czy proces ten został przez nas rzetelnie przeprowadzony - stąd będzie się też pytał o to, czego nie zrobiliśmy i czym to uzasadniamy. Ponadto ważnym ryzykiem jest ostatecznie kompletność ujawnień w sprawozdaniu zrównoważonego rozwoju, dlatego biegli będą zwracać szczególną uwagę, na te czynniki, które w badaniu istotności wyszły nam jako te nieistotne”.

Artykuł dostępny jest w wydaniu „Parkietu” z 21.03.2024.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl