Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 02:16, 10.06.2023 r.

Nowy Kodeks etyki IESBA

Nowy Kodeks etyki IESBA – wydanie 2022 r.

Międzynarodowy kodeks etyki zawodowych księgowych (w tym Międzynarodowe standardy niezależności) – wydanie 2022 r.

Etapy ustanowienia nowych standardów

I. Zmiany do poprzednich wydań Kodeksu

 1. „Zmiany do Kodeksu uwydatniające rolę zawodowego księgowego i jego oczekiwane mentalne nastawienie”
  - Revisions to the Code to Promote the Role and Mindset Expected of Professional Accountants – pobierz tutaj

 2. „Zmiany do Kodeksu dotyczące obiektywizmu osoby przeprowadzającej przegląd jakości zlecenia oraz innych odpowiednich osób przeprowadzających przegląd”
  - Revisions to the Code Addressing the Objectivity of an Engagement Quality Reviewer and Other Appropriate Reviewers– pobierz tutaj

 3. „Zmiany postanowień Kodeksu odnoszących się do wynagrodzeń”
  - Revisions to the Fee-related Provisions of the Code– pobierz tutaj

 4. „Zmiany postanowień Kodeksu dotyczących świadczenia usług nieatestacyjnych”
  - Revisions to the Non-Assurances Services Provisions of the Code – pobierz tutaj

 5. „Zmiany dostosowawcze do Kodeksu dotyczące zarządzania jakością”
  - Quality Management-related Conforming Amendments to the Code – pobierz tutaj

  Ww. zmiany zostały opublikowane jako oddzielne opracowania i odnoszą się do poprzednich wydań Kodeksu. Wydanie Kodeksu z 2022 r. zawiera ujednolicony tekst uwzględniający wszystkie ww. zmiany.

 6. „Zmiany w definicjach jednostki notowanej na giełdzie papierów wartościowych i jednostki zainteresowania publicznego w Kodeksie”
  - Revisions to the Definitions of Listed Entity and Public Interest Entity in the Code – pobierz tutaj

 7. Zmiany w Kodeksie dotyczące definicji zespołu wykonującego zlecenie i badań skonsolidowanego sprawozdania finansowego”
  - Revisions to the Code Relating to the Definition of Engagement Team and Group Audits – pobierz tutaj

 8. Zmiany w Kodeksie związane z technologią”
  - Technology-related Revisions to the Code – pobierz tutaj

 

II. Kodeks IESBA – wydanie 2022 r.

Podręcznik Międzynarodowego kodeksu etyki zawodowych księgowych (w tym Międzynarodowych standardów niezależności) – wydanie 2022 r.

- Handbook of the International Code of Ethics for Professional Accountants (including International Independence Standards), 2022 edition – pobierz tutaj

 

III. Materiały wspierające wdrożenie

 1. „Zmiany do Kodeksu uwydatniające rolę zawodowego księgowego i jego oczekiwane mentalne nastawienie”
  - Basis for Conclusions – pobierz tutaj

 2. „Zmiany do Kodeksu dotyczące obiektywizmu osoby przeprowadzającej przegląd jakości zlecenia oraz innych odpowiednich osób przeprowadzających przegląd”
  - Basis for Conclusions – pobierz tutaj

 3. „Zmiany postanowień Kodeksu odnoszących się do wynagrodzeń”
  - Basis for Conclusions – pobierz tutaj
  - IESBA Staff Q&A: Revised Fee-related Provisions of the Code – pobierz tutaj

 4. „Zmiany postanowień Kodeksu dotyczących świadczenia usług nieatestacyjnych”
  - Basis for Conclusions – pobierz tutaj
  - IESBA Staff Q&A: Revised Non-Assurance Services Provisions of the Code – pobierz tutaj

 5. „Zmiany dostosowawcze do Kodeksu dotyczące zarządzania jakością”
  - Basis for Conclusions – pobierz tutaj

 6. „Zmiany w definicjach jednostki notowanej na giełdzie papierów wartościowych i jednostki zainteresowania publicznego w Kodeksie”
  - Basis for Conclusions – pobierz tutaj
  - IESBA Staff Q&A: Revisions to the Definitions of Listed Entity and Public Interest Entity in the Code – pobierz tutaj

 7. „Zmiany do Części 4B Kodeksu odzwierciedlające terminy i pojęcia zastosowane w Międzynarodowym Standardzie Usług Atestacyjnych 3000 (zmienionym)”
  - Basis for Conclusions – pobierz tutaj

 8. Zmiany w Kodeksie dotyczące definicji zespołu wykonującego zlecenie i badań skonsolidowanego sprawozdania finansowego”
  - Basis for Conclusions – pobierz tutaj

 9. Zmiany w Kodeksie związane z technologią”
  - Basis for Conclusions – pobierz tutaj

I. Zmiany do poprzednich wydań Kodeksu

I.I. Wersje robocze

 1. „Zmiany do Kodeksu uwydatniające rolę zawodowego księgowego i jego oczekiwane mentalne nastawienie” – wersję roboczą tłumaczenia można pobrać tutaj

 2. „Zmiany do Kodeksu dotyczące obiektywizmu osoby przeprowadzającej przegląd jakości zlecenia oraz innych odpowiednich osób przeprowadzających przegląd” – wersję roboczą tłumaczenia można pobrać tutaj

 3. „Zmiany postanowień Kodeksu odnoszących się do wynagrodzeń” – wersję roboczą tłumaczenia można pobrać tutaj

 4. „Zmiany postanowień Kodeksu dotyczących świadczenia usług nieatestacyjnych” – wersję roboczą tłumaczenia można pobrać tutaj

 5. „Zmiany dostosowawcze do Kodeksu dotyczące zarządzania jakością” – wersję roboczą tłumaczenia można pobrać tutaj

  Ww. zmiany zostały opublikowane jako oddzielne opracowania i odnoszą się do poprzednich wydań Kodeksu. Wydanie Kodeksu z 2022 r. zawiera ujednolicony tekst uwzględniający wszystkie ww. zmiany.

 6. „Zmiany w definicjach jednostki notowanej na giełdzie papierów wartościowych i jednostki zainteresowania publicznego w Kodeksie” – dokument na etapie tłumaczenia

 

II. Kodeks IESBA– wydanie 2022 r.

II.I Wersja robocza

Podręcznik Międzynarodowego kodeksu etyki zawodowych księgowych (w tym Międzynarodowych standardów niezależności) – wydanie 2022 r. – wersję roboczą tłumaczenia pobierz tutaj

 

II.II Wersja przyjęta przez KRBR – wersja nieobowiązująca do czasu zatwierdzenia uchwały przez Radę PANA

Uchwała KRBR Nr 2732/50a/2023 z dnia 5 maja 2023 r. w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów (pobierz tutaj)

 1. Załącznik nr 1 do uchwały KRBR Nr 2732/50a/2023:

  Podręcznik Międzynarodowego kodeksu etyki zawodowych księgowych (w tym Międzynarodowych standardów niezależności) – wydanie 2022 r. (pobierz tutaj)

 2. Załącznik nr 2 do uchwały KRBR Nr 2732/50a/2023:

  Słownik definicji (pobierz tutaj

 

 III. Materiały wspierające wdrożenie

 1. „Zmiany do Kodeksu uwydatniające rolę zawodowego księgowego i jego oczekiwane mentalne nastawienie”
  - Podstawa wniosków (Basis for Conclusions) – pobierz przetłumaczone opracowanie tutaj

 2. „Zmiany do Kodeksu dotyczące obiektywizmu osoby przeprowadzającej przegląd jakości zlecenia oraz innych odpowiednich osób przeprowadzających przegląd”
  - Podstawa wniosków (Basis for Conclusions) – pobierz przetłumaczone opracowanie tutaj

 3. „Zmiany postanowień Kodeksu odnoszących się do wynagrodzeń”
  - Podstawa wniosków (Basis for Conclusions) – pobierz przetłumaczone opracowanie tutaj
  - Pytania i odpowiedzi opracowane przez pracowników IESBA: Zmiany postanowień Kodeksu odnoszących się do wynagrodzeń – pobierz przetłumaczone opracowanie tutaj

 4. „Zmiany postanowień Kodeksu dotyczących świadczenia usług nieatestacyjnych”
  - Podstawa wniosków (Basis for Conclusions) – pobierz przetłumaczone opracowanie tutaj
  - Pytania i odpowiedzi opracowane przez pracowników IESBA: Zmienione postanowienia Kodeksu dotyczące świadczenia usług nieatestacyjnych - pobierz przetłumaczone opracowanie tutaj

 5. „Zmiany dostosowawcze do Kodeksu dotyczące zarządzania jakością”
  - Podstawa wniosków (Basis for Conclusions) – pobierz przetłumaczone opracowanie tutaj

 6. „Zmiany w definicjach jednostki notowanej na giełdzie papierów wartościowych i jednostki zainteresowania publicznego w Kodeksie”
  - Podstawa wniosków (Basis for Conclusions) – dokument na etapie tłumaczenia

 7. „Zmiany do Części 4B Kodeksu odzwierciedlające terminy i pojęcia zastosowane w Międzynarodowym Standardzie Usług Atestacyjnych 3000 (zmienionym)”
  - Podstawa wniosków (Basis for Conclusions) – pobierz przetłumaczone opracowanie tutaj

I. Kodeks IESBA – wydanie 2022 r.

 

 

II. Materiały wspierające wdrożenie

 

 1. „Zmiany do Kodeksu uwydatniające rolę zawodowego księgowego i jego oczekiwane mentalne nastawienie”
  - Podstawa wniosków (Basis for Conclusions) – pobierz przetłumaczone opracowanie tutaj

 2. „Zmiany do Kodeksu dotyczące obiektywizmu osoby przeprowadzającej przegląd jakości zlecenia oraz innych odpowiednich osób przeprowadzających przegląd”
  - Podstawa wniosków (Basis for Conclusions) – dokument na etapie tłumaczenia

 3. „Zmiany postanowień Kodeksu odnoszących się do wynagrodzeń”
  - Podstawa wniosków (Basis for Conclusions) – pobierz przetłumaczone opracowanie tutaj
  - Pytania i odpowiedzi opracowane przez pracowników IESBA: Zmiany postanowień Kodeksu odnoszących się do wynagrodzeń – pobierz przetłumaczone opracowanie tutaj

 4. „Zmiany postanowień Kodeksu dotyczących świadczenia usług nieatestacyjnych”
  - Podstawa wniosków (Basis for Conclusions) – dokument na etapie tłumaczenia

 5. „Zmiany dostosowawcze do Kodeksu dotyczące zarządzania jakością”
  - Podstawa wniosków (Basis for Conclusions) – dokument na etapie tłumaczenia

 6. „Zmiany w definicjach jednostki notowanej na giełdzie papierów wartościowych i jednostki zainteresowania publicznego w Kodeksie”
  - Podstawa wniosków (Basis for Conclusions) – dokument na etapie tłumaczenia

 7. „Zmiany do Części 4B Kodeksu odzwierciedlające terminy i pojęcia zastosowane w Międzynarodowym Standardzie Usług Atestacyjnych 3000 (zmienionym)”
  - Podstawa wniosków (Basis for Conclusions) – pobierz przetłumaczone opracowanie tutaj

Materiały dodatkowe

W opracowaniu