Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 04:09, 22.05.2022 r.

Nowy KSB 315 (Zmieniony w 2022 r.)

Zmieniony międzynarodowy standard badania

Międzynarodowy Standard Badania (MSB) 315 (zmieniony w 2019 r.) – „Identyfikacja i oszacowanie ryzyk istotnego zniekształcenia”

Etapy ustanowienia nowych standardów

I. Standard

MSB 315 (zmieniony w 2019 r.) – Międzynarodowy Standard Badania 315 (zmieniony w 2019 r.) – „Identyfikacja i oszacowanie ryzyk istotnego zniekształcenia”

- International Standard on Auditing (ISA) 315 (Revised 2019), Identifying and Assessing the Risks of Material Misstatement (pobierz standard tutaj)

 

II. Materiały wspierające wdrożenie

- Basis for Conclusions (pobierz opracowanie tutaj)

- Fact Sheet: Introduction to ISA 315 (Revised 2019) (pobierz opracowanie tutaj)

I. Standard

1. MSB (PL) 315 (zmieniony w 2019 r.) – Międzynarodowy Standard Badania (PL) 315 (zmieniony w 2019 r.) – „Identyfikacja i oszacowanie ryzyk istotnego zniekształcenia”

- Wersję roboczą MSB (PL) 315 (zmienionego w 2019 r.) można pobrać tutaj.

2. Zmiany dostosowawcze i wynikające z nowelizacji innych standardów międzynarodowych

- Wersję roboczą jako materiału o charakterze pomocniczym i edukacyjnym można pobrać tutaj.

 

II. Materiały wspierające wdrożenie

- Podstawa wniosków (Basis for Conclusions) - tłumaczenie w toku

- Arkusz informacyjny (Fact Sheet) - tłumaczenie w toku

Po uchwaleniu przez KRBR

Materiały dodatkowe

W opracowaniu