Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 09:41, 1.10.2022 r.

Nowe standardy zarządzania jakością

Nowe/zmienione standardy międzynarodowe - nowa koncepcja zarządzania - jakością obejmują:

1. Międzynarodowy Standard Zarządzania Jakością 1 (MSZJ 1) - „Zarządzanie jakością dla firm wykonujących badania lub przeglądy sprawozdań finansowych lub zlecenia innych usług atestacyjnych lub pokrewnych”,
2. Międzynarodowy Standard Zarządzania Jakością 2 (MSZJ 2) - „Kontrole jakości wykonania zlecenia”,
3. Międzynarodowy Standard Badania 220 (zmieniony) (MSB 220 (Z)) - „Zarządzanie jakością dla badania sprawozdania finansowego”,
4. Zmiany dostosowawcze (tzw. conforming and consequential amendments) - Zmiany dostosowawcze do międzynarodowych standardów badania (MSB) i materiałów powiązanych wynikające z projektów zarządzania jakością,
5. Zmiany dostosowawcze (tzw. conforming and consequential amendments) - Zmiany dostosowawcze do standardów międzynarodowych innych niż międzynarodowe standardy badania (MSB) wynikające z projektów zarządzania jakością (opublikowane przez IAASB w styczniu 2022 r.).

Harmonogram prac

 • Wersja angielska standardów

 • Tłumaczenie na język polski oraz dostosowanie do obowiązującego prawa

 • Konsultacje środowiskowe z firmami audytorskimi i biegłymi rewidentami

 • Planowane podjęcie uchwały przez KRBR

 • Planowane zatwierdzenie uchwały KRBR przez Radę PANA

 • Opracowanie materiałów wspierających i szkoleniowych dla firm audytorskich

 • Szkolenia w ramach obligatoryjnego doskonalenia zawodowego

 • Wdrożenie standardów przez firmy audytorskie

Uchwała nr 2021/33a/2022 w sprawie przyjęcia harmonogramu ustanowienia przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów nowych krajowych standardów kontroli jakości oraz krajowego standardu badania w brzmieniu standardów międzynarodowych.

Etapy ustanowienia nowych standardów

Poniżej przedstawiamy wykaz dotychczas udostępnionych przez IAASB materiałów i nagrań (wszystkie opracowania są w języku angielskim).

PIBR uzyskał już niezbędne zgody IFAC na przetłumaczenie materiałów na język polski, które opublikujemy po zakończeniu tłumaczenia.

Nowe standardy, po przeprowadzeniu dodatkowego procesu polegającego na doprowadzeniu ich brzmienia do zgodności z przepisami polskiego i unijnego prawa, zostaną ustanowione przez KRBR jako standardy krajowe i po zatwierdzeniu przez Radę PANA będą przyjęte do systemu polskich regulacji.

I. Standardy

1. MSZJ 1 - Międzynarodowy Standard Zarządzania Jakością 1 - „Zarządzanie jakością dla firm wykonujących badania lub przeglądy sprawozdań finansowych lub zlecenia innych usług atestacyjnych lub pokrewnych”
-
International Standard on Quality Management 1 (Previously International Standard on Quality Control 1),Quality Management for Firms that Perform Audits or Reviews of Financial Statements, or Other Assurance or Related Services Engagements (pobierz standard tutaj)

2. MSZJ 2 - Międzynarodowy Standard Zarządzania Jakością 2 - „Kontrole jakości wykonania zlecenia”
- International Standard on Quality Management 2, Engagement Quality Reviews (pobierz standard tutaj)

3. MSB 220 (Z) - Międzynarodowy Standard Badania 220 (zmieniony) - „Zarządzanie jakością dla badania sprawozdania finansowego”
- International Standard on Auditing 220 (Revised), Quality Management for an Audit of Financial Statements (pobierz standard tutaj)

4. Zmiany dostosowawcze (tzw. conforming amendments) - Zmiany dostosowawcze do MSB i materiałów powiązanych wynikające z projektów zarządzania jakością
- Conforming Amendments to ISAs and Related Material Arising from the Quality Management Projects (pobierz opracowanie tutaj)


5. Zmiany dostosowawcze (tzw. conforming amendments) - Zmiany dostosowawcze do standardów międzynarodowych innych niż międzynarodowe standardy badania wynikające z projektów zarządzania jakością
- Conforming and Consequential Amendments to the IAASB’s Other Standards as a Result of the New and Revised Quality Management Standards (pobierz opracowanie tutaj)


II. Materiały wspierające wdrożenie

1. MSZJ 1 - Międzynarodowy Standard Zarządzania Jakością 1 - „Zarządzanie jakością dla firm wykonujących badania lub przeglądy sprawozdań finansowych lub zlecenia innych usług atestacyjnych lub pokrewnych”
- Basis for Conclusions (pobierz opracowanie tutaj)
- Fact Sheet: Introduction to ISQM 1 (pobierz opracowanie tutaj)
- First-Time Implementation Guide: ISQM 1 (pobierz opracowanie tutaj)
- Quality Management Webinar Series (nagrania z serii webinariów na temat MSZJ 1) (obejrzyj tutaj oraz tutaj)
 • Webinar One: All You Need to Know about the Firm’s Risk Assessment Process (obejrzyj nagranie i zobacz prezentację tutaj)
 • Webinar Two: Resources: Expectations for Firms and Engagement Partners (obejrzyj nagranie i zobacz prezentację tutaj)
 • Webinar Three: What’s New for Firms’ Monitoring and Remediation Processes (obejrzyj nagranie i zobacz prezentację tutaj)
 • Webinar Four: Bringing it All Together: Exploring all the Components of a Quality Management System (obejrzyj nagranie i zobacz prezentację tutaj)
- Video panel discussions (szczegóły tutaj):
 • ISQM 1: Getting Ready for the New Risk-Based Approach (obejrzyj nagranie tutaj)
 • ISQM 1: Early Lessons Learned and Next Steps (obejrzyj nagranie tutaj).

2. MSZJ 2 - Międzynarodowy Standard Zarządzania Jakością 2 - „Kontrole jakości wykonania zlecenia”
- Basis for Conclusions (pobierz opracowanie tutaj)
- Fact Sheet: Introduction to ISQM 2 (pobierz opracowanie tutaj)
- First-Time Implementation Guide: ISQM 2 (pobierz opracowanie tutaj)


3. MSB 220 (Z) - Międzynarodowy Standard Badania 220 (zmieniony) - „Zarządzanie jakością dla badania sprawozdania finansowego”
- Basis for Conclusions (pobierz opracowanie tutaj)
- Fact Sheet: Introduction to ISA 220 (Revised) (pobierz opracowanie tutaj)
- First-Time Implementation Guide: ISA 220 (Revised) (pobierz opracowanie tutaj)
Fact Sheet: Definition of Engagement Team - ISA 220 (Revised) (pobierz opracowanie tutaj)


4. Zmiany dostosowawcze (tzw. conforming amendments) - Zmiany dostosowawcze do MSB i materiałów powiązanych
- Brak materiałów


5. Zmiany dostosowawcze do standardów innych niż MSB
- Basis for Conclusions – materiał towarzyszący zamianom do MSUP, MSUA oraz MSUPo (pobierz opracowanie tutaj)


I. Standardy

I.I Wersje robocze

1. MSZJ (PL) 1 - Międzynarodowy Standard Zarządzania Jakością 1 - „Zarządzanie jakością dla firm wykonujących badania lub przeglądy sprawozdań finansowych lub zlecenia innych usług atestacyjnych lub pokrewnych”
-
Wersję roboczą MSZJ (PL) 1 - „Zarządzanie jakością dla firm wykonujących badania lub przeglądy sprawozdań finansowych lub zlecenia innych usług atestacyjnych lub pokrewnych” można pobrać tutaj

2. MSZJ (PL) 2 - Międzynarodowy Standard Zarządzania Jakością 2 - „Kontrole jakości wykonania zlecenia”
- Wersję roboczą MSZJ (PL) 2 -"Kontrole jakości wykonania zlecenia" można pobrać tutaj.

3. MSB (PL) 220 (Z) - Międzynarodowy Standard Badania 220 (zmieniony) - „Zarządzanie jakością dla badania sprawozdania finansowego”
- Wersję roboczą MSB (PL) 220 (Z) – „Zarządzanie jakością badania sprawozdania finansowego” można pobrać tutaj.

4. Zmiany dostosowawcze (tzw. conforming amendments) - Zmiany dostosowawcze do MSB i materiałów powiązanych wynikające z projektów zarządzania jakością
- Wersję roboczą Zmian dostosowawczych do MSB i materiałów powiązanych wynikających z projektów zarządzania jakością można pobrać tutaj.


5. Zmiany dostosowawcze (tzw. conforming amendments) - Zmiany dostosowawcze do standardów międzynarodowych innych niż międzynarodowe standardy badania wynikające z projektów zarządzania jakością
- Wersję roboczą Zmian dostosowawczych i wynikających z nowelizacji innych standardów IAASB w wyniku nowych i zmienionych Standardów Zarządzania Jakością można pobrać tutaj.

I.II Wersje przyjęte przez KRBR – wersje nieobowiązujące do czasu zatwierdzenia uchwały przez Radę PANA

Uchwała KRBR nr 2182/36a/2022 (pobierz tutaj).

1. KSKJ 1 w brzmieniu MSZJ (PL) 1 - Międzynarodowego Standardu Zarządzania Jakością 1 - „Zarządzanie jakością dla firm wykonujących badania lub przeglądy sprawozdań finansowych lub zlecenia innych usług atestacyjnych lub pokrewnych”
- Wersję KSKJ 1 przyjętego przez KRBR można pobrać tutaj.

2. KSKJ 2 w brzmieniu MSZJ (PL) 2 - Międzynarodowego Standardu Zarządzania Jakością 2 - „Kontrole jakości wykonania zlecenia”
- Wersję KSKJ 2 przyjętego przez KRBR można pobrać tutaj.

3. KSB 220 (Z) w brzmieniu MSB (PL) 220 (Z) - Międzynarodowego Standardu Badania 220 (zmienionego) - „Zarządzanie jakością dla badania sprawozdania finansowego”
- Wersję KSB 220 (Z) przyjętego przez KRBR można pobrać tutaj.

6. Słowniczek pojęć – zał. nr 4 do uchwały nr 2182/36a/2022
- Wersję słowniczka przyjętą przez KRBR można pobrać tutaj.

I.III Zastrzeżenia Rady PANA

Rada PANA nie zatwierdziła uchwały KRBR nr 2182/36a/2022 dotyczącej pakietu nowych standardów zarządzania jakością i przedstawiła do niej zastrzeżenia (aktualność pt. „Zastrzeżenia PANA do standardów zarządzania jakością”)

I.IV Nowa uchwała KRBR po uwzględnieniu zastrzeżeń Rady PANA wersje nieobowiązujące do czasu zatwierdzenia uchwały przez Radę PANA

Nowa uchwała KRBR nr 2290/39a/2022 wraz z uzasadnieniem (pobierz tutaj).

1. KSKJ 1 w brzmieniu MSZJ (PL) 1 - Międzynarodowego Standardu Zarządzania Jakością 1 - „Zarządzanie jakością dla firm wykonujących badania lub przeglądy sprawozdań finansowych lub zlecenia innych usług atestacyjnych lub pokrewnych”
- Nową wersję KSKJ 1 przyjętego przez KRBR można pobrać tutaj.

2. KSKJ 2 w brzmieniu MSZJ (PL) 2 - Międzynarodowego Standardu Zarządzania Jakością 2 - „Kontrole jakości wykonania zlecenia”
- Nową wersję KSKJ 2 przyjętego przez KRBR można pobrać tutaj.

3. KSB 220 (Z) w brzmieniu MSB (PL) 220 (Z) - Międzynarodowego Standardu Badania 220 (zmienionego) - „Zarządzanie jakością dla badania sprawozdania finansowego”
- Nową wersję KSB 220 (Z) przyjętego przez KRBR można pobrać tutaj.

6. Słowniczek pojęć – zał. nr 4 do uchwały nr 2182/36a/2022
- Nową wersję słowniczka przyjętą przez KRBR można pobrać tutaj.

 

I.V Odmowa zatwierdzenia uchwały KRBR przez Radę PANA

Rada PANA odmówiła zatwierdzenia uchwały KRBR nr 2290/39a/2022 dotyczącej pakietu nowych standardów zarządzania jakością (aktualność pt. „Rada Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego odmówiła zatwierdzenia uchwały Krajowej Rady Biegłych Rewidentów dotyczącej nowych standardów kontroli jakości”).

II. Materiały wspierające wdrożenie

1. MSZJ 1 - Międzynarodowy Standard Zarządzania Jakością 1 - „Zarządzanie jakością dla firm wykonujących badania lub przeglądy sprawozdań finansowych lub zlecenia innych usług atestacyjnych lub pokrewnych”
- Podstawa wniosków (Basis for Conclusions) (pobierz przetłumaczone opracowanie tutaj)
- Arkusz informacyjny (Fact Sheet) (pobierz przetłumaczone opracowanie tutaj)
- Prezentacje z serii webinariów na temat MSZJ 1 (obejrzyj w j. angielskim tutaj oraz tutaj):
 • Webinarium – Część 1: MSZJ 1 – Zarządzanie jakością dla firm: Wszystko, co musisz wiedzieć o procesie oszacowania ryzyka firmy (pobierz tutaj)
 • Webinarium – Część 2: MSZJ 1 – Zarządzanie jakością dla firm: Zasoby: Oczekiwania wobec firm i partnerów odpowiedzialnych za zlecenie (pobierz tutaj)
 • Webinarium – Część 3: MSZJ 1 – Zarządzanie jakością dla firm: Co nowego w procesach monitorowania i korygowania w firmach? (pobierz tutaj)
 • Webinarium – Część 4: MSZJ 1 – Zarządzanie jakością dla firm: Podsumowanie: Analiza wszystkich elementów Systemu Zarządzania Jakością (pobierz tutaj)
- Przewodnik dotyczący wdrożenia po raz pierwszy (Guide) (pobierz przetłumaczone opracowanie tutaj)

2. MSZJ 2 - Międzynarodowy Standard Zarządzania Jakością 2 - „Kontrole jakości wykonania zlecenia”
- Podstawa wniosków (Basis for Conclusions) (pobierz przetłumaczone opracowanie tutaj)
- Arkusz informacyjny (Fact Sheet) (pobierz przetłumaczone opracowanie tutaj)
- Przewodnik dotyczący wdrożenia po raz pierwszy (Guide) (pobierz przetłumaczone opracowanie tutaj)


3. MSB 220 (Z) - Międzynarodowy Standard Badania 220 (zmieniony) - „Zarządzanie jakością dla badania sprawozdania finansowego”

- Podstawa wniosków (Basis for Conclusions) (pobierz przetłumaczone opracowanie tutaj)
- Arkusz informacyjny (Fact Sheet) (pobierz przetłumaczone opracowanie tutaj)
- Przewodnik dotyczący wdrożenia po raz pierwszy (Guide) (pobierz przetłumaczone opracowanie tutaj)
- Arkusz informacyjny – MSB 220 (zmieniony): Definicja zespołu wykonującego zlecenie (pobierz przetłumaczone opracowanie tutaj)
Po uchwaleniu przez KRBR

Materiały dodatkowe

W opracowaniu