Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 16:11, 21.07.2024 r.

Rada Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego odmówiła zatwierdzenia uchwały Krajowej Rady Biegłych Rewidentów dotyczącej nowych standardów kontroli jakości

Podczas posiedzenia Rady PANA w dniu 12.08.2022 r. została podjęta decyzja o odmowie zatwierdzenia uchwały Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 2290/39a/2022 w sprawie ustanowienia krajowych standardów kontroli jakości oraz ustanowienia Krajowego Standardu Badania 220 (Zmienionego)

19 sierpnia 2022

Zdaniem Rady PANA, w projekcie krajowych standardów kontroli jakości nie zostały uwzględnione trzy z pięciu sformułowanych w dniu 21 czerwca 2022 r. zastrzeżeń. W szczególności dotyczy to:

  • niezgodności zakresu podmiotowego Krajowego Standardu Kontroli Jakości 1 z zakresem podmiotowym wynikającym z przepisów prawa powszechnie obowiązującego;
  • niezastrzeżenia w sposób bezwarunkowy, że audytorzy wewnętrzni nie mogą być wykorzystani do zapewniania bezpośredniej pomocy i przeprowadzania procedur badania;
  • niewprowadzenia obowiązku rotacji kontrolera jakości zlecenia w odniesieniu do usług podlegających takiej kontroli oraz zastrzeżonych dla biegłych rewidentów i firm audytorskich zgodnie z wskazanymi w uzasadnieniu okresami oraz zakresem podmiotowym.

Wyżej wymieniona decyzja Rady PANA, wraz z pozostałymi zgłoszonymi zastrzeżeniami, jest analizowana przez samorząd i stanie się przedmiotem najbliższego posiedzenia Krajowej Rady Biegłych Rewidentów (zaplanowanego na 30.08.2022).

Przypominamy, że szczegółowe informacje dot. planowanego wdrożenia krajowych standardów kontroli jakości oraz ustanowienia Krajowego Standardu Badania 220 (Zmienionego) można znaleźć na stronie https://www.pibr.org.pl/pl/Nowe-standardy-zarzadzania-jakoscia

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl