Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 15:16, 24.05.2024 r.

Tłumaczenia nowych publikacji IFAC

Udostępniamy przetłumaczone na j. polski publikacje IFAC dotyczące zarządzania jakością w małych i średnich firmach audytorskich oraz sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju

4 kwietnia 2024

Zarządzanie jakością w małych i średnich firmach audytorskich

Międzynarodowa Federacja Księgowych (IFAC) oraz Chartered Accountants Australia and New Zealand (CA ANZ) opublikowały zestaw narzędzi do zarządzania jakością, aby pomóc małym i średnim firmom audytorskim we wdrożeniu pakietu standardów zarządzania jakością Rady Międzynarodowych Standardów Badania i Usług Atestacyjnych (IAASB). Zestaw narzędzi do zarządzania jakością dla małych i średnich firm oraz towarzysząca mu ilustracyjna matryca ryzyka zawierają zestaw ilustracyjnych dokumentów, polityk, list kontrolnych, przykładowych pism i formularzy. Mają one pomóc małym i średnim firmom audytorskim w ustaleniu celów jakościowych, identyfikacji i ocenie ryzyk związanych z jakością oraz opracowaniu i wdrożeniu reakcji na zidentyfikowane ryzyka jakościowe. Zestaw narzędzi został zaprojektowany tak, aby wymagał od każdej małej i średniej firmy audytorskiej dostosowania treści do jej charakteru, okoliczności i zleceń, co jest kluczowym elementem, biorąc pod uwagę, że każda firma przechodzi przez swój własny, unikalny proces opracowywania systemu zarządzania jakością.

  • Zestaw narzędzi do zarządzania jakością dla małych i średnich firm (pobierz wersję polską tutaj),
  • Ilustracyjna macierz ryzyka – Przewodnik uzupełniający do Zestawu narzędzi zarządzania jakością (pobierz wersję polską tutaj).

Wcześniejsze opracowania IFAC i PIBR dotyczące wdrożenia standardów zarządzania jakością dostępne są na dedykowanej stronie – Nowe standardy zarządzania jakością.

Sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju

IFAC opublikował również opracowanie zatytułowane: „Budowanie zaufania do sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju: Pilna potrzeba zintegrowanej kontroli wewnętrznej”, aby odpowiedzieć na zapotrzebowanie na wysokiej jakości sprawozdawczość w zakresie zrównoważonego rozwoju i przygotować zawodowych księgowych do obowiązkowych międzynarodowych i jurysdykcyjnych wymogów w zakresie sprawozdawczości i atestacji. Analiza podkreśla, w jaki sposób spółki mogą zintegrować informacje dotyczące zrównoważonego rozwoju z istniejącymi ramami kontroli wewnętrznej i zarządzania. Zawodowi księgowi są w idealnym położeniu, aby wykorzystać istniejące ramy kontroli wewnętrznej i zastosować je do informacji o zrównoważonym rozwoju – poprawiając zarówno jakość danych, jak i spójność między sprawozdawczością zrównoważonego rozwojem a sprawozdawczością finansową. Zintegrowane ramowe założenia kontroli wewnętrznej (Internal Control – Integrated Framework) COSO od dawna stanowią dobry fundament dla zapewnienia zaufania do sprawozdawczości korporacyjnej. W zintegrowanym środowisku kontroli wewnętrznej mogą stanowić podstawę do poprawy jakości danych dotyczących zrównoważonego rozwoju wykorzystywanych do pomiaru postępów w realizacji kluczowych celów zrównoważonego rozwoju i zapewnienia inwestorom zaufania do wyników spółek w zakresie zrównoważonego rozwoju i finansowych.

  • Budowanie zaufania do sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju: Pilna potrzeba zintegrowanej kontroli wewnętrznej (pobierz wersję polską tutaj).

Przypominamy, że wszystkie zagraniczne opracowania przetłumaczone przez PIBR na j. polski można również znaleźć w naszej e-Bibliotece.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl