Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 14:34, 21.07.2024 r.

Wyrok WSA w sprawie SKJ

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę KRBR w sprawie ustanowienia krajowych standardów kontroli jakości oraz ustanowienia Krajowego Standardu Badania 220 (Zmienionego).

22 czerwca 2023

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z 21 czerwca 2023 r. oddalił skargę Krajowej Rady Biegłych Rewidentów na zastrzeżenia Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego. Zastrzeżenia Rady PANA dotyczyły uchwały KRBR z dnia 30 kwietnia 2022 r. w sprawie ustanowienia krajowych standardów kontroli jakości oraz ustanowienia Krajowego Standardu Badania 220 (Zmienionego).

Wyrok jest nieprawomocny. Krajowa Rada Biegłych Rewidentów podejmie decyzję w sprawie dalszych kroków po otrzymaniu pisemnego uzasadnienia wyroku.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl