Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 15:42, 21.07.2024 r.

Opracowanie PIBR wspierające wdrożenie nowego standardu zarządzania jakością oraz webinar

Zachęcamy do zapoznania się z nowym opracowaniem PIBR wspierającym wdrożenie standardu zarządzania jakością oraz zapraszamy na webinar promujący to opracowanie.

15 listopada 2022

Opracowanie PIBR

Przypomnijmy, że pakiet nowych standardów zarządzania jakością składa się z 3 standardów, w tym Krajowego Standardu Kontroli Jakości 1 w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Zarządzania Jakością (PL) 1 – „Zarządzanie jakością dla firm wykonujących badania lub przeglądy sprawozdań finansowych lub zlecenia innych usług atestacyjnych lub pokrewnych” („KSKJ 1 w brzmieniu MSZJ (PL) 1”). Dotychczas nie został zakończony proces ustanowiona krajowych standardów, tym samym nie zostały one wprowadzone do polskich regulacji ani jeszcze nie ma obowiązującego ich brzmienia.

KSKJ 1 w brzmieniu MSZJ (PL) 1 jest najważniejszym standardem, gdyż ma najszersze zastosowanie i dotyczy działalności każdej z firm audytorskich. Celem opracowania zespołu ekspertów PIBR, zapowiadanego już wcześniej (więcej na ten temat tutaj), jest pomoc w zrozumieniu i stosowaniu KSKJ 1 w brzmieniu MSZJ (PL) 1, a także wsparcie w przygotowywaniu przez firmy audytorskie własnych systemów wewnętrznej kontroli jakości. Materiał jest ukierunkowany na mniej złożone firmy audytorskie. Opracowanie to niewiążące materiały wspierające, z uwzględnieniem przepisów ustawy o biegłych rewidentach, zawierające przykładowe praktyczne rozwiązania, które mogą być zaimplementowane przez firmy audytorskie po odpowiednim dostosowaniu.

Opracowanie wraz z załącznikami, czyli ośmioma arkuszami Excel, odpowiada ośmiu komponentom systemu (dwóm procesom i sześciu elementom). W materiale znajdują się praktyczne przykłady zaprojektowania, wdrożenia i działania tych komponentów, a także uwagi dotyczące przeprowadzania oceny systemu wewnętrznej kontroli jakości. Załączniki Excel obejmują m.in.: przykładowe cele jakości, odpowiednie wymogi MSZJ (PL) 1, przykładowe ryzyka jakości, oszacowanie ryzyka jakości przed wdrożeniem reakcji na ryzyko oraz przykładowe reakcje w odpowiedzi na ryzyko jakości.

Opracowanie wraz z załącznikami można pobrać poniżej lub ze strony internetowej, z zakładki „Nowe standardy zarządzania jakością”:

 • „Materiały wspierające wdrożenie MSZJ (PL) 1 z uwzględnieniem przepisów ustawy o biegłych rewidentach” – pobierz tutaj,
 • załączniki w formie Excel (linki do arkuszy znajdują się także bezpośrednio w opracowaniu, na jego końcu) - Praktyczne przykłady zaprojektowania i wdrożenia:
  • procesu oszacowania ryzyka w FA – Załącznik nr 1.1 pobierz tutaj,
  • elementu: ład korporacyjny i przywództwo w FA – Załącznik nr 2.1 pobierz tutaj,
  • elementu: stosowne wymogi etyczne w FA – Załącznik nr 3.1 pobierz tutaj,
  • elementu: akceptacja i kontynuacja relacji z klientami oraz konkretnych zleceń w FA – Załącznik nr 4.1 pobierz tutaj,
  • elementu: wykonywanie zlecenia w FA – Załącznik nr 5.1 pobierz tutaj,
  • elementu: zasoby w FA – Załącznik nr 6.1 pobierz tutaj,
  • elementu: informacje i komunikacja w FA – Załącznik nr 7 pobierz tutaj,
  • procesu monitorowania i korygowania w FA – Załącznik nr 8 pobierz tutaj,
  • oraz praktyczne uwagi dotyczące przeprowadzania oceny SWKJ (SZJ) – Załącznik nr 9 pobierz tutaj.

Zaproszenie na webinar

Już dziś zapraszamy Państwa, przedstawicieli firm audytorskich biegłych rewidentów, a także inne osoby zaangażowane w realizację usług atestacyjnych i pokrewnych, na pierwszy webinar. Webinar będzie miał charakter wprowadzający i przybliżający nowe opracowanie zespołu ekspertów.

Spotkanie odbędzie się w formule on-line, 21 listopada 2022 r. w godz. 16.00-17.30. Udział jest bezpłatny.

Aby odnieść jak największe korzyści ze szkolenia zachęcamy do wcześniejszego zapoznania się ze standardem KSKJ 1 w brzmieniu MSZJ (PL) 1, przygotowanymi przez IAASB materiałami wspierającymi do MSZJ 1, a także najnowszym opracowaniem PIBR.

Więcej informacji na temat webinaru oraz link do rejestracji znajduje się na stronie internetowej Centrum Edukacji PIBR (przejdź do rejestracji).

Nagranie z webinaru

Dostępne jest nagranie z tego spotkania „Opracowanie PIBR wspierające wdrożenie MSZJ (PL) 1 - system zarządzania jakością”.
 

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl