Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 16:46, 21.07.2024 r.

Standardy zarządzania jakością – najnowsze informacje

Przedstawiamy najnowsze informacje związane z kolejnymi etapami procesu ustanowienia nowych regulacji w postaci pakietu standardów zarządzania jakością.

26 października 2022

Na bieżąco informujemy Państwa - biegłych rewidentów i przedstawicieli firm audytorskich - o kolejnych etapach procesu ustanowienia nowych regulacji w postaci pakietu standardów zarządzania jakością oraz wsparcia w ich wdrożeniu.

Dotychczasowe kalendarium:

  1. 31 stycznia 2022 r. - uchwała Krajowej Rady Biegłych Rewidentów (KRBR) w sprawie przyjęcia planowanego harmonogramu ustanowienia nowych standardów i wsparcia firm audytorskich w ich wdrożeniu;
  2. 30 kwietnia 2022 r. - pierwsza uchwała KRBR sprawie nowych standardów (nr 2182/36a/2022);
  3. 21 czerwca 2022 r. – decyzja Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego (PANA) o niezatwierdzeniu tej uchwały KRBR i zgłoszeniu zastrzeżeń (5 punktów);
  4. 25 lipca 2022 r. - druga uchwała KRBR sprawie standardów (nr 2290/39a/2022);
  5. 12 sierpnia 2022 r. – odmowa Rady PANA zatwierdzenia drugiej uchwały KRBR;
  6. 14 września 2022 r. – wniesienie przez KRBR, zgodnie z przepisami art. 102 ust. 4 ustawy o biegłych rewidentach, skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na zastrzeżenia Rady PANA.

(Ze szczegółowymi informacjami na ten temat można zapoznać się w sekcji „Projekty w opracowaniu”, zakładka „Nowe standardy zarządzania jakością”.)

Najnowsze informacje:

Dnia 19 października 2022 r. PANA na swojej stronie internetowej zamieściła komunikat pt. "Komunikat po XL i XLI posiedzeniu Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego". W komunikacie poinformowano, że Rada PANA podjęła uchwałę w sprawie odpowiedzi na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, a także, że Rada PANA zadecydowała o przeprowadzeniu na najbliższym posiedzeniu Rady PANA głosowania nad uchwałą w sprawie ustanowienia nowych standardów z uwzględnieniem swoich zastrzeżeń (w trybie art. 102 ust. 9 ustawy o biegłych rewidentach).

Ponadto, 24 października 2022 r. Prezes PANA skierował do KRBR pismo z prośbą o pilne przygotowanie członków samorządu zawodowego do wdrożenia nowych standardów.

KRBR, pomimo nieprzewidzianych okoliczności, które wpłynęły na wydłużenie procesu ustanowienia nowych regulacji, działając w interesie publicznym i wzmacniając pozycję biegłych rewidentów jako przedstawicieli zawodu zaufania publicznego, konsekwentnie realizuje prace mające na celu wsparcie we wdrożeniu nowych standardów. Finalizowane są prace zespołu ekspertów, który zajmuje się przygotowaniem opracowania przykładowych rozwiązań dotyczących zarządzania jakością w małych i średnich firmach audytorskich oraz zorganizowaniem szkoleń w zakresie wdrożenia standardów we współpracy z Centrum Edukacji PIBR. Nowe standardy są również głównym tematem, na którym koncentruje się tegoroczna Doroczna Konferencja Audytingu.

 

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl