Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 09:47, 22.07.2024 r.

Konsultacje publiczne – zmiany w KSWZ

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów prowadzi konsultacje publiczne projektu uchwały w sprawie zmian w krajowych standardach wykonywania zawodu oraz innych dokumentów związanych z wprowadzeniem KSKJ 1, KSKJ 2 oraz KSB 220 (Z).

6 kwietnia 2023

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów prowadzi konsultacje publiczne, o których informowaliśmy w aktualności pt. „Obowiązek przeprowadzenia konsultacji projektu aktu normatywnego”, projektu uchwały w przedmiocie przyjęcia zmian w uchwale w sprawie krajowych standardów badania oraz innych dokumentów, a także uchwale w sprawie krajowych standardów przeglądu, krajowych standardów usług atestacyjnych innych niż badanie i przegląd oraz krajowych standardów usług pokrewnych.

Uchwała będąca przedmiotem konsultacji publicznych jest związana z wprowadzonymi nowymi krajowymi standardami kontroli jakości – Krajowym Standardem Kontroli Jakości 1 w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Zarządzania Jakością (PL) 1 – „Zarządzanie jakością dla firm wykonujących badania lub przeglądy sprawozdań finansowych lub zlecenia innych usług atestacyjnych lub pokrewnych” i Krajowym Standardem Kontroli Jakości 2 w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Zarządzania Jakością (PL) 2 – „Kontrole jakości wykonania zlecenia”, a także Krajowym Standardem Badania 220 (Zmienionym) w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Badania (PL) 220 (zmienionego) – „Zarządzanie jakością dla badania sprawozdania finansowego”.

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów przeprowadziła ocenę zgodności nowych przepisów regulacyjnych z zasadami proporcjonalności, uzasadnionego i niedyskryminującego charakteru, która została przedstawiona w uzasadnieniu do projektu uchwały.

Interesariuszy prosimy o przekazywanie uwag do 20 kwietnia 2023 r. na adres email: konsultacjepubliczne@pibr.org.pl. W tytule emaila prosimy wskazać, że uwagi dotyczą projektu uchwały ws. zmian KSWZ.

Z treścią:

  • projektu uchwały można zapoznać się tutaj,
  • załącznika nr 1 do uchwały tutaj,
  • załącznika nr 2 do uchwały tutaj,
  • uzasadnieniem do uchwały zawierającej przepisy regulacyjne tutaj.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl