Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 09:59, 14.06.2024 r.

Kolejny materiał wspierający do KSB 540 (Z)

Można już pobrać polską wersję językową kolejnego materiału wspierającego wdrożenie i stosowanie KSB 540 (Z) zawierającego przykłady ilustrujące oczekiwane straty kredytowe.

5 stycznia 2022

Minął ponad rok, od kiedy został zatwierdzony Krajowy Standard Badania 540 (Zmieniony) – „Badanie szacunków księgowych i powiązanych ujawnień” (KSB 540 (Z)) oraz zmiany do innych krajowych standardów (więcej na temat uchwały KRBR nr 1107/15a/2020 można przeczytać tutaj).

Przypominamy, że KSB 540 (Z) ma zastosowanie do wykonywania usług badania sprawozdań finansowych za okresy sprawozdawcze kończące się dnia 31 grudnia 2021 r. i później. Możliwość stosowania standardów w dotychczasowym brzmieniu, bez zmian wprowadzonych na mocy uchwały nr 1107/15a/2020, mija z dniem 31 grudnia 2021 r. Warto pamiętać o tym fakcie prowadząc lub rozpoczynając badania.

Aby wesprzeć biegłych rewidentów w zrozumieniu wymogów nowego standardu, ich wdrożeniu i odpowiednim stosowaniu PIBR przetłumaczyła na język polski opracowania IAASB. Dziewięć opracowań z serii udostępniliśmy w aktualności pt. „Materiały wspierające wdrożenie i stosowanie KSB 540 (Z)”.

Dziś publikujmy kolejne, dziesiąte opracowanie - „Wdrożenie MSB 540 (zmienionego) – Przykłady ilustrujące oczekiwane straty kredytowe” (pobierz przetłumaczony dokument tutaj), (oryginalna wersja jest dostępna tutaj).

Opracowanie zawiera przykłady ilustrujące, w jaki sposób biegły rewident może odnieść się do niektórych wymogów KSB 540 (Z), w szczególności badania różnych cech oczekiwanych strat kredytowych, zgodnie z ramowymi założeniami sprawozdawczości finansowej, w szczególności z MSSF 9, w powiązaniu z utratą wartości w aspektach: karty kredytowe, istotny wzrost ryzyka kredytowego, informacje i dane makroekonomiczne.

Warto również zapoznać się z wcześniejszą aktualnością pt. „Materiały dodatkowe związane z KSB 540 (Z) i KSB 250 (Z)” i materiałem o charakterze pomocniczym i edukacyjnym, który pozwoli w łatwiejszy sposób przeanalizować zmiany w pozostałych krajowych standardach wykonywania zawodu związane z przyjęciem KSB 540 (Z) i KSB 250 (Z).

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl