Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 15:22, 21.07.2024 r.

Materiały dodatkowe związane z KSB 540 (Z) i KSB 250 (Z)

Udostępniamy materiał o charakterze pomocniczym i edukacyjnym, który pozwoli w łatwiejszy sposób przeanalizować zmiany w standardach związane z przyjęciem KSB 540 (Z) i KSB 250 (Z).

5 października 2021

W aktualności pt. Zatwierdzony już jest KSB 540 (Zmieniony) informowaliśmy o zatwierdzeniu uchwały nr 1107/15a/2020 KRBR w przedmiocie przyjęcia Krajowego Standardu Badania 540 (Zmienionego) oraz przyjęcia zmian w uchwale w sprawie krajowych standardów kontroli jakości, uchwale w sprawie krajowych standardów badania oraz innych dokumentów, a także uchwale w sprawie krajowych standardów przeglądu, krajowych standardów usług atestacyjnych innych niż badanie i przegląd oraz krajowych standardów usług pokrewnych. Integralną częścią uchwały są trzy załączniki, wśród nich załącznik nr 2 i załącznik nr 3 ustanawiające zmiany w innych krajowych standardach. W tych załącznikach zmienione paragrafy danego standardu zostały zastąpienie nowym ich brzmieniem. Zmianie uległo 17 standardów: KSKJ, KSB 200, KSB 210, KSB 220, KSB 230, KSB 240, KSB 260 (Z), KSB 450, KSB 500, KSB 580, KSB 700 (Z), KSB 701, KSP 2400 (Z), KSUA 3000 (Z), KSUA 3402, KSUA 3410, KSUP 4410.

Aby ułatwić przeanalizowanie tych zmian publikujemy dodatkowe materiały pomocnicze. Jest to pełne tłumaczenie tekstów opublikowanych przez Radę Międzynarodowych Standardów Badania i Usług Atestacyjnych (IAASB), w których nowo dodane zapisy są podkreślone, a tekst usunięty jest przekreślony.

  • materiał pomocniczy do zmian krajowych standardów wykonywania zawodu i krajowych standardów kontroli jakości wynikających z przyjęcia KSB 250 (Z) (załącznik nr 2 do uchwały) (można pobrać tutaj),
  • materiał pomocniczy do zmian krajowych standardów badania wynikających z przyjęcia KSB 540 (Z) (załącznik nr 3 do uchwały) (można pobrać tutaj).

Przy okazji przypominamy o Materiałach wspierających wdrożenie i stosowanie KSB 540 (Z).

 

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl