Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 16:39, 24.05.2024 r.

Materiały wspierające do MSB 220 (Z)

Udostępniamy przetłumaczone na język polski opracowania wspierające wdrożenie MSB 220 (Z) – „Zarządzanie jakością dla badania sprawozdania finansowego”.

24 lutego 2022

W ramach wsparcia KRBR towarzyszącego wdrożeniu nowych standardów z pakietu – zarządzanie jakością - zapowiadaliśmy udostępnienie przetłumaczonych na język polski opracowań przygotowanych przez Radę Międzynarodowych Standardów Badania i Usług Atestacyjnych (IAASB), twórcę standardów międzynarodowych.

Dziś publikujemy pierwsze dwa opracowania. Są to materiały wspierające do MSB 220 (zmienionego) - „Zarządzanie jakością dla badania sprawozdania finansowego”:

  • „Arkusz informacyjny” - zawierający krótkie podsumowanie standardu oraz opis najważniejszych zmian (pobierz przetłumaczone opracowanie tutaj);
  • „Podstawa wniosków” – wyjaśniający przyczyny rozpoczęcia prac nad zmianą standardu, kolejne etapy procesu, podsumowanie otrzymanych uwag do projektu standardu oraz decyzje podjęte w wyniku przeprowadzonych konsultacji (pobierz przetłumaczone opracowanie tutaj).

Udostępnione opracowania stanowią wierne tłumaczenie tekstów IAASB, bez uwzględnienia dodatkowych zapisów będących efektem dostosowania brzmienia standardów do przepisów polskiego i unijnego prawa. (Takiemu procesowi podlegały standardy, które zostały opublikowane jako „wersja robocza”). Uwzględnienie dostosowania brzmienia do przepisów polskiego i unijnego prawa zostanie odpowiednio zaadresowane w innych materiałach szkoleniowych.

Zachęcamy do lektury.

W lutym 2022 r. IAASB opublikował kolejny materiał wspierający do MSB 220 (Z) - Przewodnik wdrożenia po raz pierwszy (pobierz wersję w j. angielskim tutaj). To opracowanie również przetłumaczymy na język polski.

Przy okazji przypominamy o stronie internetowej dedykowanej tematyce nowych standardów zarządzania jakością (https://www.pibr.org.pl/pl/Nowe-standardy-zarzadzania-jakoscia), na której również są zamieszczone powyższe opracowania.

 

 

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl