Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 15:03, 21.07.2024 r.

Konsultacje projektów standardów krajowych

Zapraszamy do udziału w konsultacjach projektów przyszłych krajowych standardów kontroli jakości oraz krajowego standardu badania z pakietu nowych standardów zarządzania jakością.

3 marca 2022

Zaproszenie do konsultacji

KRBR przygotowała wersje robocze już wszystkich standardów wchodzących w skład pakietu nowych standardów zarządzania jakością:

  1. MSZJ (PL) 1 – „Zarządzanie jakością dla firm wykonujących badania lub przeglądy sprawozdań finansowych lub zlecenia innych usług atestacyjnych lub pokrewnych” (pobierz tutaj);
  2. MSZJ (PL) 2 – „Kontrole jakości wykonania zlecenia” (pobierz tutaj);
  3. MSB (PL) 220 (zmieniony) – „Zarządzanie jakością badania sprawozdania finansowego” (pobierz tutaj);
  4. Zmiany dostosowawcze do MSB i powiązanego materiału (pobierz tutaj) - jest to najnowszy materiał w wersji roboczej.

Opublikowane dokumenty są projektami przyszłych krajowych standardów kontroli jakości i krajowego standardu badania, dlatego zostały opatrzone znakiem wodnym „wersja robocza”. Są to standardy w brzmieniu standardów międzynarodowych (przetłumaczone na język polski) z uwzględnieniem dodatkowych zapisów będących efektem nowego procesu - dostosowania ich brzmienia do zgodności z przepisami polskiego i unijnego prawa. Dodatkowe zapisy związane z tym nowym procesem są wyróżnione w tekście kolorem szarym. Nie można wykluczyć zmian, dlatego zastrzegamy, że finalne brzmienie standardów może różnić się od udostępnionych projektów.

Wersje robocze standardów zostały także przekazane do uzgodnień z Polską Agencją Nadzoru Audytowego.

Zapraszamy wszystkie firmy audytorskie oraz biegłych rewidentów do udziału w konsultacjach. Z racji tego, że standardy krajowe są w brzmieniu standardów międzynarodowych, a brzmienie standardów międzynarodowych podlegało konsultacjom, które były prowadzone przez IAASB na etapie pracy nad tymi standardami, dlatego w zasadzie ta część brzmienia wersji roboczych nie podlega już zmianie. Prosimy o skoncentrowanie się na nowym elemencie, czyli dodatkowych zapisach będących efektem dostosowania brzmienia standardów międzynarodowych do zgodności z przepisami polskiego i unijnego prawa, czyli zmianach wyróżnionych w tekście kolorem szarym.

Zapraszamy także innych interesariuszy (organy regulacyjne, środowisko akademickie oraz inne zainteresowane strony) do przekazania swoich opinii na temat zaproponowanych projektów.

Termin konsultacji upływa 31 marca 2022 r.

Wszelkie uwagi i komentarze prosimy kierować na adres: konsultacje.projektow.standardow@pibr.org.pl

Nowa strona internetowa i nowe materiały

Zachęcamy do odwiedzania nowej strony internetowej, dedykowanej tematyce standardów zarządzania jakością (https://www.pibr.org.pl/pl/Nowe-standardy-zarzadzania-jakoscia), dzięki której w jednym miejscu można zapoznać się ze wszystkimi materiałami. Tutaj m. in. są skatalogowane wszystkie standardy i opracowania w języku angielskim, na bieżąco są gromadzone udostępnione wersje robocze standardów, jak również przetłumaczone na j. polski materiały IAASB wspierające wdrożenie i stosowanie nowych standardów.

Chcemy dodać, że w przygotowaniu jest wersja robocza najnowszego materiału, opublikowanego przez IAASB dopiero w styczniu 2022 r. - Zmiany dostosowawcze do standardów międzynarodowych innych niż międzynarodowe standardy badania (pobierz opracowanie w j. angielskim tutaj).

Ponadto, informujemy o nowym opracowaniu IAASB - Przewodnik wdrożenia po raz pierwszy MSB 220 (Z) (pobierz opracowanie w j. angielskim tutaj). Trwa proces uzyskania zgody na tłumaczenie.

 
 

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl