Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 16:42, 2.03.2024 r.

Globalne konsultacje zmian MSB 315

IAASB proponuje zmiany do kolejnego MSB w ramach realizacji strategii na lata 2015 - 2019

6 sierpnia 2018

Rada Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej i Usług Atestacyjnych (IAASB), chcąc utrzymać  międzynarodowe standardy badania jako podstawę wysokiej jakości audytu, opracowała i przedstawiła do globalnych konsultacji projekt zmian w MSB 315 (zmienionym) Identyfikacja i ocena ryzyk istotnego zniekształcenia oraz związanych z tym zmian innych standardów.

Projekt zawiera zmienione wymogi i wskazówki, które mają na celu:

  • wspieranie spójnej i efektywnej identyfikacji i oceny ryzyka istotnego zniekształcenia,
  • odpowiedź na zmieniające się potrzeby rynkowe, również w zakresie IT, oraz rosnącą popularność szacowania ryzyka przez audytorów za pomocą automatycznych narzędzi i technik takich jak data analytics,
  • lepsze dostosowanie standardu do szerokiego spektrum okoliczności i złożoności jednostek,
  • zwrócenie uwagi audytorów na wagę zawodowego sceptycyzmu w procesie identyfikacji i oceny ryzyka.

Jest to kolejny projekt, po projekcie zmian do MSB 540 Badanie wartości szacunkowych i powiązanych ujawnień, który jest realizowany w ramach strategii IAASB na lata 2015–2019. Standardy po uchwaleniu przez IAASB są przyjmowane z uwzględnieniem przepisów polskiego prawa. Zanim zmieniony standard zacznie być stosowany, wymaga oczywiście przetłumaczenia na język polski oraz podjęcia uchwały przez KRBR i zatwierdzenia jej przez KNA.

Komentarze do projektu zmienionego MSB 315 można przesyłać do 2 listopada 2018 r., w formacie PDF i .doc za pośrednictwem formularza na stronie IFAC (wymaga zalogowania lub rejestracji na stronie IFAC). Treść projektów w języku angielskim wraz z dodatkowymi materiałami można znaleźć tutaj.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl