Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 09:16, 22.07.2024 r.

Nowa sprawozdawczość z badania – ankieta IAASB

PIBR w imieniu IAASB zaprasza do wypełnienia ankiety dotyczącej doświadczeń w stosowaniu zmienionych standardów związanych z nową sprawozdawczością z badania

27 sierpnia 2020

W 2015 roku Rada Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej i Usług Atestacyjnych (IAASB) wydała nowe i zaktualizowane międzynawowe standardy badania, których celem było zwiększenie wartości komunikacyjnej i adekwatności sprawozdania biegłego rewidenta. Pakiet zmienionych standardów (przyjętych jako KSB: 700(Z), 701, 705(Z), 706(Z), 720(Z), 260(Z) i 570(Z)) zaczął obowiązywać w Polsce począwszy od badań sprawozdań finansowych sporządzonych za okresy kończące się dnia 31 grudnia 2018 r.

W ramach przeglądu powdrożeniowego, IAASB przygotowała ankietę online, w której można podzielić się swoimi doświadczeniami w stosowaniu tych standardów. Odpowiedzi będą ważnym źródłem informacji, które pomogą IAASB w określeniu ewentualnych dalszych działań.

Do udziału w ankiecie IAASB zaprasza wszystkich interesariuszy, w tym:

  • inwestorów i innych użytkowników sprawozdań finansowych (część B),
  • regulatorów i organy nadzoru (część C),
  • sporządzających sprawozdania finansowe i osoby sprawujące nadzór (część D),
  • krajowe organy ustanawiające standardy i zawodowe organizacje księgowych (część E),
  • biegłych rewidentów i firmy audytorskie (część F).

Ankietę można wypełnić do 23 października 2020 r.

Ten link przekieruje Cię do strony internetowej IAASB z dalszymi informacjami na ten temat, w tym do opracowanej w języku angielskim ankiety: https://www.iaasb.org/focus-areas/auditor-reporting-post-implementation-review-pir.

Zachęcamy do udziału w ankiecie.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl