Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 23:46, 26.01.2023 r.

Alert IAASB - badanie szacunków księgowych

KRBR udostępnia polską wersję językową kolejnego alertu IAASB omawiającego badanie szacunków księgowych w związku z Covid-19.

30 lipca 2020

O opublikowaniu przez IAASB alertu w oryginalnej wersji językowej informowaliśmy tutaj.

Dziś udostępniamy materiał przetłumaczony na język polski. W publikacji są podkreślone kluczowe obszary związane z procedurami badania szacunków księgowych i powiązanych z nimi ujawnień w sprawozdaniu finansowym zgodnie z MSB 540 (zmienionym).

MSB 540 (zmieniony) jest standardem zmienionym przez IAASB i zastąpi dotychczasowy MSB 540. Zmieniony standard zawiera bardziej szczegółowe wymogi i materiały objaśniające ich zastosowanie w zakresie metod (w tym modeli), założeń i danych, a także rozważania na temat czynników ryzyka nieodłącznego, które mogą spowodować ryzyko istotnego zniekształcenia. Zmieniony standard nie został jeszcze ustanowiony przez KRBR jako krajowy standard badania.

Niemniej jednak, jak sam alert wskazuje, wytyczne i wskazówki w nim zawarte są również przydatne dla biegłych rewidentów przeprowadzających badania według obecnie obowiązującego KSB 540, gdyż zmieniony standard jest rozszerzeniem i doprecyzowaniem obecnego standardu. Wartością dodaną alertu jest zwłaszcza to, że omawia on wymogi dotyczące badania szacunków w kontekście warunków i okoliczności wynikających z pandemii COVID-19.

Z treścią przetłumaczonego na język polski alertu IAASB można zapoznać się tutaj.

Zachęcamy do lektury.

Wszystkie dotychczas przetłumaczone alerty z tej serii można znaleźć w e-Bibliotece.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl