Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 23:02, 1.02.2023 r.

Dwa nowe alerty IAASB związane z Covidem

IAASB opublikował dwa nowe alerty dotyczące badania szacunków księgowych oraz przeglądu śródrocznych informacji finansowych.

7 lipca 2020

Rada Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej i Usług Atestacyjnych (IAASB) przygotowała dwa nowe alerty związane z pracą biegłych rewidentów w zmieniającym się ze względu na Covid-19 środowisku. Alerty, tak jak poprzednio, są opracowane w języku angielskim. Właśnie uruchomiliśmy procedurę uzyskiwania zgody IFAC na ich przetłumaczenie. Mamy nadzieję, że wkrótce udostępnimy je biegłym rewidentom.

  • Alert - Badanie szacunków księgowych – w oryginalnej wersji językowej dostępny jest tutaj.

Publikacja została przygotowana w celu podkreślenia kluczowych obszarów związanych z procedurami badania szacunków księgowych i powiązanych ujawnień w sprawozdaniu finansowym zgodnie z Międzynarodowym Standardem Badania 540 (Zmienionym).

Należy podkreślić, że MSB 540 (Zmieniony) jest standardem zmienionym przez IAASB i zastąpi dotychczasowy MSB 540. Przypominany, że do wdrożenia go do obowiązujących w Polsce regulacji wymagana jest uchwała KRBR, która podlega zatwierdzeniu przez PANA. KRBR jest w trakcie procesu ustanawiania tego zmienionego standardu jako Krajowego Standardu Badania.

  • Alert - Przegląd śródrocznych informacji finansowych - można pobrać tutaj.

Opracowanie wskazuje kluczowe obszary dotyczące przeglądu śródrocznych informacji finansowych zgodnie z Międzynarodowym Standardem Przeglądu 2410 „Przegląd śródrocznych informacji finansowych przeprowadzony przez niezależnego biegłego rewidenta jednostki” przyjętym jako KSP 2410.

Wcześniejsze alerty IAASB w polskiej wersji językowej, o których informowaliśmy w aktualnościach, są dostępne w e-Bibliotece.

Alerty IAASB i inne związane z tą tematyką informacje w języku angielskim można znaleźć na stronie internetowej IFAC.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl