Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 15:52, 21.07.2024 r.

Niezależna Rada Regulacyjna Biegłych Rewidentów z RPA zbadała zagrożenia związane z wystąpieniem oszustwa w związku z pandemią COVID-19

Publikacja IFAC, przygotowana przez NRRBR przy współpracy z IESBA, IAASB oraz krajowymi organami ustanawiającymi standardy etyki z Australii, Chin, Kanady, RPA, USA i Wielkiej Brytanii, opisuje poruszanie się wśród podwyższonych ryzyk oszustwa i innych działań nielegalnych w czasie pandemii COVID-19, w tym okoliczności dotyczące badania sprawozdań finansowych.

5 marca 2021

Jak podkreślają autorzy opracowania, w świetle problemów wywołanych pandemią COVID-19, „podmioty poszukują dróg, aby zachować zdolność do kontynuacji działalności, utrzymać stabilność operacyjną i osiągać zrównoważony wzrost w dłuższej perspektywie. Drogi te mogą tworzyć warunki sprzyjające działaniom nielegalnym i oszukańczym”. Ich zdaniem, zawodowi księgowi, „mogą odgrywać wiodącą etyczną rolę, służąc pomocą w minimalizowaniu zasięgu występowania oszustw i w rozpoznawaniu przypadków oszustwa lub podejrzeń oszustwa oraz reagowaniu na nie w interesie publicznym”.

W opracowaniu przywołany jest tzw. „trójkąt oszustwa”, czyli model objaśniający czynniki obecne przy wystąpieniu oszustwa. Należą do nich możliwości, zachęty i naciski oraz nastawienie i usprawiedliwienia. Według specjalistów z NRRBR, pandemia COVID-19 oraz rozwój sytuacji na całym świecie w ostatnim czasie sprawiły, że wiele organizacji jest bardziej podatnych na wszystkie ww. czynniki.

W opinii autorów opracowania, założenia koncepcyjne Międzynarodowego kodeksu etyki zawodowych księgowych mogą pomóc zawodowym księgowym w poruszaniu się w środowisku podwyższonych ryzyk oszustwa. Jak piszą, „czas kryzysu jest okazją do tego, aby księgowi byli postrzegani i podziwiani jako etyczni liderzy oraz aby dowiedli, iż przede wszystkim chronią interes publiczny”.

Zachęcamy do zapoznania się z polską wersją opracowania dostępną tutaj oraz w e-Bibliotece.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl